°C
   2019 06 16 Sekmadienis

   Kristaus sąmonė: kodėl jūs turite tokius pačius sugebėjimus kaip Jėzus

   Nuotrauka: collective-evolution nuotr.

   2018-12-31 08:00:00

   Religija skatina hierarchijų formavimąsi ir garbinimą. Krikščionys, pavyzdžiui, seka kunigus, meldžiasi Jėzui Kristui ir Dievui. Nesupraskite manęs neteisingai – malda gali būti puikus įrankis, padedantis mums geriau suvokti save, suteikiantis komfortą bei patarimų. Tačiau atsakymų ieškojimas ne savyje, o pasitelkiant Dievo pagalbą, nebūtinai teiks mums daugiau jėgų.

   Kas jei pasakyčiau jums, kad turite tiek pat jėgų savyje, kiek Biblijoje turi Jėzus Kristus? Jei atidžiai išnagrinėsite jo mokymus, suprasite, jog Jėzus buvo Dievo sūnus ir skleisdavo „Dievą“ per save. Visgi, dauguma krikščionių mano, kad Jėzus buvo vienintelis Dievo sūnus, tačiau tai nėra tiesa.

   Dievas yra visa tai, kas yra sąmonė, ištaka, vienybė ir tt. Tai iš ko viskas yra pagaminta. Tai ne aukštesnė jėga, tai mes. Todėl jums irgi priklauso dieviški Jėzaus sugebėjimai.

   Kas yra Kristaus sąmonė?

   Kristaus sąmonė yra dar vienas terminas nušvitimui apibūdinti. Tai būsena, kai atrandama visuotinė tiesa po „Pakilimo“ proceso, kurį Jėzus Kristus kartą įvykdė. Nors biblinė Jėzaus versija tikriausiai nėra teisinga, nes daugelis istorijų buvo nukopijuotos nuo tūkstančio metų senumo pasakojimų, tačiau tikėtina, kad jis iš tikrųjų egzistavo ir buvo puikus žmonių mokytojas.

   Pasak Patanjali mokymų, Kristaus sąmoningumas arba Samadhi – paskutinė aštuonių jogos šakų pakopa. Ji gali būti pasiekiama per kitas septynias šakas, įskaitant meditaciją ir visišką atsiribojimą nuo pojūčių, kuris yra vadinamas Pratyahara.

   Jei jūs niekada nemeditavote anksčiau, atsiribojimas nuo pojūčių gali atrodyti neįmanomas. Galbūt jūs galvojate: „mes gyvename trijų dimensijų pasaulyje, kuriame naudojame pojūčius, kad galėtume funkcionuoti; jie sudaro mus.“  

   Dekartas kartą sakė: „Mąstau, vadinasi esu“, bet garantuoju, jei nutildysite savo protą, jūs vis tiek egzistuosite. Mes žinome, kad mūsų mintys neapibūdina mūsų, taigi ar negalėtų tas pats būti su pojūčiais? Jei esate aklas arba kurčias, ar jūs vis tiek esate jūs? Šie pojūčiai neapibūdina jūsų, nes tik tai kas glūdi jūsų viduje, nusako, koks esate iš tikrųjų.

   Paprastai tariant, tikrojo jūs neįmanoma pamatyti, paliesti, išgirsti ar užuosti, nes tai tik trijų dimensijų privalumai. Jūs esate siela, kuri įsikūnijo jūsų kūne tam, kad patirtų žmogišką gyvenimą. Jėzus Kristus suvokė tai ir bandė tai perduoti masėms.

   Tačiau trijų dimensijų realybėje gausu dėmesį patraukiančių atrakcijų, kurios skatina mus dairytis aplinkui, bet neatsigręžti į save, kai ieškome atsakymų. Kaip tik tai ir įvyko, kai žmonės atrado Jėzaus jėgas, kaip tik tai vyksta dabar, kai atsigręžiama į religiją. Žmonės ėmė garbinti jį ir vis dar garbina, mano, jog jis yra dievybė ir vadina jį Dievo sūnumi.

   Tai nėra neteisinga; Jėzus yra Dievas, nes mes visi esame dievai. Taip, jūs buvote sukurtas Dievo, dėl tos pačios priežasties jūs esate Dievas. Jums nereikia žiūrėti į dangų ir melstis, kaip tik turėtumėte pažvelgti į save. Jėzus atrado tai susijungęs su Dievu, ką mes taip pat galime padaryti.

   Šiandien begalės dvasinių mokytojų, pavyzdžiui, Eckhart Tolle, Deepak Chopra ir taip toliau, skatina mus suvokti tiesą apie religiją. Jie nėra kitokie, kaip gali pasirodyti, nes jie nori, kad atsigręžtume į save ir atrastume įgimto dieviškumo visuotiną tiesą.

   Eckhart Tolle rašė: „visos religijos yra vienodai klaidingos ir teisingos, priklausomai nuo to, kaip jas naudojate. Jos gali tarnauti jūsų egoizmui arba tiesai. Jei tikite, kad tik jūsų religija yra teisinga, tuomet naudojate ją savo egoizmui. Tokiu atveju religija tampa ideologija ir sukuria netikrą pranašumo jausmą taip pat pasidalijimą ir konfliktus tarp žmonių. Jei religija tarnauja tiesai, tuomet jos mokymai tampa žemėlapiu, paliktu žmonių, kurie pasiekė „pakilimą“, ir kuris padės jums dvasiškai tobulėti.“

   Mintys iš Biblijos, kalbančios apie Kristaus sąmoningumą

   Religija aiškiai parodo, kad didžioji dalis populiacijos nori tikėti, jog yra kažkas daugiau nei galime matyti trijų dimensijų pasaulyje. Religija gali suteikti vilties, kad dievybė yra už šio pasaulio ribų, o tai yra nepakartojama; tačiau tikroji dievybė glūdi mumyse. Tai kai mes atsisakome religijos nelankstumo ir nepalankumo, skatinančių pasidalijimą ir pranašumą, kuris maitina mūsų ego, ir nepastebime paprasčiausių mokymų, kurie egzistuoja kiekvienoje religijoje.

   Pirmiausia, įsigilinkime į šias mintis iš Biblijos.

   Visais krikščionybės egzistavimo laikais, nemaža dalis krikščionių nesuvokia, ką Biblija iš tikrųjų nori pasakyti. Pavyzdžiui, panagrinėkime šią  Jėzaus citatą: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane.“

   Jėzus sakydamas „per mane“ nekalba apie save, o labiau apie save glūdintį jumyse. Jūs nerasite Dievo per Jėzų, jūs rasite Dievą savyje. Kaip tik taip pasielgė Jėzus Kristus, taip galite padaryti ir jūs. Tokių minčių yra pilna Biblija.

   Jn 10,30: „Aš ir Tėvas esame viena.“ Ef 4,6: „Vienas Dievas ir visų Tėvas, kuris virš visų, per visus ir visuose.“ Jūs esate vienas su pradžia ir su supančia aplinka.

   Mt 16,24 Jėzus sako: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi.“ Kai Jėzus pasakė žmonėms išsižadėti savęs, jis kalbėjo apie iliuziją arba apie žmogaus ego. Jūs nesate kūnas, jūs esate siela jo viduje. Neigdami tai jūs galite prisikasti iki tikrojo savęs, iki Kristaus sąmonės.

   Šv. Pauliaus kalba apie kryžių laiškuose galatams 2,20: „Esu nukryžiuotas su Kristumi. Ir daugiau ne aš gyvenu, o gyvena manyje Kristus.“ Šv. Paulius turbūt pasiekė Kristaus sąmoningumo lygį ir suprato, kad patyrus nušvitimą, nebelaikai savęs dievybe, bet pajunti stiprų ryšį su visais gyvaisiais bei Dievybe. Kryžius yra tik žmogaus patirties simbolis, kuris yra naudojamas daugelyje religijų, metaforinės mirties, kai apleidžiame savo ego, prisikeliame naujam gyvenimui ir galime regėti tikrąjį save, suvokti dievybę.

   Svarbu paminėti, jog sklinda kalbos, kad dalis informacijos Biblijoje buvo pašalinta ar pakeista pagal aukštesnes pareigas bažnyčioje einančių žmonių norus. Sunku patvirtinti, ar mintis, esančias Biblijoje, pasakė pats Jėzus, ar jos buvo strategiškai pakeistos ar pridėtos tų laikų bažnyčios vadovų ( pavyzdžiui, per Nikėjos susirinkimą).

   Juk, jei žmonės suprastų, jog Jėzus kalbėjo apie besąlyginę meilę ir kitų drąsinimą vien tam, kad išmoktume atskleisti savo dieviškas jėgas, kaip bažnyčia galėtų toliau vadovauti žmonėms? Daugelis tiki, jog Biblijoje aprašyti Jėzaus santykiai su Dievu buvo iš tikrųjų parašyti Konstantino, kuris užkariavo Romos imperiją 306 metais ir Nikėjos tarybos.

   Nikėjos taryba nusprendė išskirti Jėzų kaip Dievo sūnų, o ne paprasčiausiai vadinti jį sūnumi. Taryba nusprendė sukurti šią atskirtį, o ne Jėzus.

   Kaip masės gali pajusti Kristaus sąmoningumą?

   Kai pažvelgiame į sistemas, kurios veikia visuomenę, kaip pavyzdžiui, religija ir vyriausybė, darosi aišku, jog mes norime, kad mus kas nors vestų. Tai nebūtinai yra blogai, nes geras lyderis ar vadovas gali mums padėti tobulėti. Bet kai kalbame apie dvasiškumą, aš manau, jog daugelis mūsų naudojasi lyderiais tam, kad atsiribotų nuo savo tikrosios dvasinės prigimties.

   Tai vaidina didelį vaidmenį krikščionių tikėjime, nes tikintieji žvelgia į iliuzinę Dievo figūrą ir tikisi gauti atsakymą, tačiau nebando jo ieškoti savyje. Visgi, tai pastebima kiekvienoje religijoje.

   Žmonės seka vienuolius bei nušviestuosius, ieškodami atsakymų per juos. Šiais laikais žmonės, jausdami, kad juda teisinga kryptimi link nušvitimo, gali pasinaudoti dvasingumu ir sukurti atskirtį tarp jų ir tų, kurie yra mažiau dvasingi.

   Akivaizdu, pagrindinis priešas – atskirtis. Atskirtis atlieka svarbų vaidmenį visuomenėje, nepriklausomai nuo to, kas ją sukėlė – politika, žiniasklaida, religija, ego ar bet kas kitas. Jei norime pasieki Kristaus sąmoningumą, mes turime būti aukščiau nei separatizmo iliuzija.

   Kitas būdas, padėsiantis pasiekti nušvitimą – informacijos suvokimas ir žinios. Yra sakoma, kad mūsų DNR yra kaip biblioteka, pilna informacijos, kuri nori būti išlaisvinta. Tai galima pasiekti medituojant ar suvokiant aplinką. Pilnai suvokus save ir aplinką, sukursite vibraciją, kuri veikdama pagal traukos dėsnį, leis jums pajusti, kada būsite pasirengęs išsilaisvinti.

   Kiekvienas iš mūsų skirtingai suprantame nušvitimą ir Kristaus sąmonę, bet tai yra gerai. Ne visi galime pasiekti Kristaus sąmoningumo lygį, bet tai irgi yra gerai. Mes visi įsikūnijome čia dėl skirtingų tikslų. Nėra vieno kelio į nušvitimą, todėl nereikia jaudintis dėl to. Tačiau šansas, kad judate teisinga linkme yra didelis, jei skaitote šį straipsnį!

   Skaityti komentarus