°C
   2019 08 25 Sekmadienis

   Siūloma uždrausti tabako ir alkoholio verslui būti visuomenės informavimo priemonių savininkais

   Nuotrauka: V. Bakas | ELTA nuotr.

   2019-04-25 10:00:00

   Siūloma uždrausti tabako ir alkoholio produktų gamybos ar prekybos verslu užsiimantiems juridiniams ir fiziniams asmenims tuo pat metu būti visuomenės informavimo priemonių savininkais ar valdytojais.

   Tokią Visuomenės informavimo įstatymo pataisą įregistravo Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas Vytautas Bakas.  Pagal siūlomą projektą, visuomenės informavimo priemonių savininkais ar valdytojais negalėtų būti „fiziniai ir juridiniai asmenys ar jų įsteigti ir (ar) valdomi juridiniai asmenys, kurių ūkinė ar komercinė veikla yra alkoholinių gėrimų ar tabako gaminių gamyba ar prekyba“.

   Pasak V. Bako, priėmus siūlomas įstatymo pataisas, tabako ar alkoholio gamybą ar prekybą valdantys juridiniai ir fiziniai asmenys turės perleisti nuosavybės teises į žiniasklaidos priemones ta apimtimi, kuri suteikia teisę valdyti žiniasklaidos priemonę. 


   Arba, pasak projekto autoriaus, atvirkščiai, žiniasklaidos priemones valdantys juridiniai ir fiziniai asmenys turės perleisti nuosavybės teises į tabako gaminių ar alkoholinių gėrimų gamybą ar prekybą vykdančius juridinius asmenis ta apimtimi, kuri suteikia teisę valdyti tuos juridinius asmenis.

   V. Bako nuomone, siūlomas teisinis reguliavimas pašalintų interesų konfliktą, kylantį tarp žiniasklaidos priemonių savininkų ar valdytojų socialinės atsakomybės ir pelno siekiančios veiklos, susijusios su tabako gaminių ar alkoholinių gėrimų gamyba ar prekyba.    „Tai turėtų teigiamą poveikį korupcijos prevencijai, kadangi būtų suvaržytos tabako ar alkoholio gamybos ir prekybos verslu užsiimančių asmenų galimybės daryti per savo valdomas žiniasklaidos priemones neskaidrų poveikį valstybės politiką tabako ir alkoholio kontrolės srityje įgyvendinantiems subjektams“, - sako Seimo NSGK pirmininkas V. Bakas. 

   Jis pažymi, kad Seimo NSGK atlikto parlamentinio tyrimo surinktoje medžiagoje yra duomenų apie tai, kad, 2007-2008 m. Seime svarstant Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimus, Seimo nariams buvo daromas poveikis, kad kuo mažiau būtų ribojama alkoholinių gėrimų reklama per televiziją.

   Seimas 2018 m. birželio 5 d. nutarimu yra pritaręs NSGK tyrimo „dėl asmenų, verslo subjektų ir kitų interesų grupių galimo neteisėto poveikio valstybės institucijoms priimant sprendimus ir galimos neteisėtos įtakos politiniams procesams“ išvadai.   Tarptautinės organizacijos „Transparency International“ Lietuvos skyriaus užsakymu atlikto tyrimo „Politikos užkulisiai. Lobizmo (ne)skaidrumas Lietuvoje“ duomenimis, 58 proc. apklaustų verslininkų teigia, kad dažniausiai interesų grupės įtaką sprendimų priėmimui siekia daryti alkoholio, 53 proc. apklaustųjų nuomone, - tabako rinkose, o šioms sritims atstovaujančios interesų grupės įvardijamos kaip vienos įtakingiausių. 

   Šiuo metu Visuomenės informavimo įstatyme nustatyta, kad viešosios informacijos rengėjais ir (ar) jų dalyviais ar valdytojais (t. y. žiniasklaidos priemonių savininkais ar valdytojais) negali būti valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos (išskyrus mokslo ir studijų institucijas bei švietimo įstaigas), bankai ir jų įsteigti ar valdomi juridiniai asmenys, taip pat politinės partijos.

   Įstatymai nenumato apribojimų juridiniams ar fiziniams asmenims derinti tabako gaminių ar alkoholinių gėrimų gamybos ir prekybos verslo su žiniasklaidos priemonių valdymu.

   „Toks visuomenės informavimo priemonių teisinis reglamentavimas neužtikrina veiksmingos tabako gaminių ir alkoholinių gėrimų kontrolės politikos įgyvendinimo. Akivaizdu, kad tabako gaminių ar alkoholinių gėrimų gamyba ar prekyba užsiimančių pelno siekiančių ūkio subjektų ir juos valdančių bei iš šios veiklos naudą gaunančių fizinių asmenų interesai iš esmės skiriasi nuo alkoholio ir tabako kontrolės įstatymuose apibrėžtų valstybės politikos tikslų ir principų. Tokie interesai yra nesuderinami ir su Visuomenės informavimo įstatyme nustatytais tabako gaminių ar alkoholinių gėrimų, tai yra jų ekonominės veiklos produktų, reklamos apribojimais.   Todėl būtų logiška nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris draustų tiems patiems juridiniams ar fiziniams asmenims derinti tabako gaminių ar alkoholinių gėrimų gamybos ar prekybos jais verslą su visuomenės informavimo priemonių valdymu, kadangi toks iš esmės skirtingų interesų derinimas prieštarauja valstybės tabako ir alkoholio kontrolės politikai, didina neskaidrios lobistinės veiklos riziką“, - sako V. Bakas. 

   Seimo NSGK pirmininkas pažymi, kad ypatinga socialinė atsakomybė dėl alkoholio ir tabako kontrolės politikos įgyvendinimo tenka viešosios informacijos rengėjams, skleidėjams, jų dalyviams ir žurnalistams, todėl žiniasklaidos priemonių valdymas yra, jo nuomone, nesuderinamas su pelno siekiančia veikla iš tabako ar alkoholio gamybos ar prekybos. 

   Skaityti komentarus