°C
   2019 06 26 Trečiadienis

   Prekėms parduotuvėje ir internete – griežtesnė patikra

   Nuotrauka: N. Danti | periodistes nuotr.

   Autorius: Europos Parlamento Informacijos biuras Lietuvoje
   2018-09-08 18:00:00

   Europos Parlamento (EP) Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas patvirtino taisykles, skirtas užtikrinti veiksmingesnius ES parduodamų prekių patikrinimus ir jų saugą. Kartu imamasi veiksmų, kad įmonėms, ypač mažesniosioms, būtų lengviau parduoti savo produktus visoje Europoje.

   Siekiama sustiprinti nacionalinių valdžios institucijų ir muitinės pareigūnų atliekamus patikrinimus, kad būtų užkirstas kelias nesaugių produktų pardavimui ES vartotojams. Šios priemonės taip pat turėtų užkirsti kelią nesąžiningų prekybininkų nepagrįstam konkurenciniam pranašumui prieš įmones, kurios laikosi taisyklių.

   Neapsaugoti ir neatitinkantys produktai vis dar parduodami ES rinkoje. Rinkos priežiūros institucijų atliekami bendri patikrinimai parodė, kad 32 proc. žaislų, 58 proc. elektronikos prietaisų, 47 proc. statybos produktų ir 40 proc. darbuotojų apsaugos priemonių neatitinka ES saugos ar vartotojų informavimo apie ją reikalavimų (pvz., nėra įspėjamojo užrašo apie pavojų).

       

   ES valstybėse narėse už rinkos priežiūrą atsakingos daugiau kaip 500 skirtingų institucijų. Siūlomas reglamentas numato geresnį jų bendradarbiavimą ir koordinavimą, taip pat veiksmingesnį keitimąsi informacija apie netinkamus produktus ir vykstančius tyrimus. Ketinama sukurti šios srities ES informavimo tinklą, kurio nariams būtų suteiktos naujos užduotys ir įgaliojimai.

   Europarlamentarų pasiūlyti pakeitimai taip pat leistų sustiprinti ne tik parduotuvėse, bet ir internetu parduodamų gaminių rinkos priežiūrą, siekiant apsaugoti vartotojų sveikatą ir saugą. ES šalys turėtų paskirti pakankamai inspektorių, kurie atliktų tokią priežiūrą internete.

       

   Kiekviena įmonė, taip pat ne ES kapitalo, parduodanti gaminius ES bendrojoje rinkoje, turėtų paskirti joms Europos Sąjungoje atstovaujantį asmenį, kuris būtų atsakingas už minėtų reikalavimų laikymąsi.

   Kitu teisės aktu, kuriam EP Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas taip pat pritarė pirmadienį, siekiama sustiprinti tarpusavio pripažinimo principą, kad vienoje ES valstybėje teisėtai parduodamos prekės nebūtų be reikalo uždraustos kitoje Sąjungos šalyje.

    

   EP pranešėjas Nicola Danti (Socialistai ir demokratai, Italija) sakė: „Daugelis neseniai įvykusių skandalų parodė, kad nesaugūs ir neatitinkantys gaminiai vis dar yra tikrovė Europos rinkoje. Tai pažeidžia vartotojų pasitikėjimą, kelia pavojų ir sukuria nesąžiningą konkurenciją įmonėms, kurios laikosi taisyklių. Todėl šis pasiūlymas yra svarbus žingsnis siekiant užtikrinti Europoje platinamų prekių saugą ir kokybę. Ypač svarbu, kad ES institucijos ir nacionalinės valdžios institucijos galėtų veiksmingai tikrinti internetu parduodamus gaminius, kad jie nekeltų pavojaus ir nebūtų suklastoti.“

      

   Jei tam nebus paprieštarauta EP plenarinėje sesijoje, šis komiteto balsavimas leis pradėti derybas su ES Taryba siekiant susitarti dėl galutinio teisės aktų teksto.

   Skaityti komentarus