°C
   2019 09 19 Ketvirtadienis

   A. Rusteika: ,,G. Landsbergio vadovaujama vaikų grobimo kariuomenė pereina į ataką visu frontu"

   Nuotrauka: Asmeninis archyvas

   Autorius: A. Rusteikos Facebook įrašas
   2018-12-02 18:00:00

   Gabrieliaus Landsbergio vadovaujama vaikų grobimo kariuomenė pereina į ataką visu frontu. Tikslas jų  vienas – jokių (net pačių kosmetiškiausių) tvarkos, pagal kurią iš vaikų atiminėjami tėvai ir žaislai, namai, sesutės ir broliukai, pakeitimų neturi būti, viskas turi likti kaip buvo ir yra.

   Vienas po kito nubyra Seimo kiškių-drąsuolių parašai iš vaiko teisių įstatymo pataisų projekto. Lojali (nuo žodžio “loti“) klikasklaida ir visuomeninis manipuliuotojas pradeda artilerinį parengimą didelio kalibro informacinių srutų sviediniais. Kyla pagrįstas klausimas – iš kur toks aršumas?

   Šakalienes ir majauskus suprasti galima – bet koks atsitraukimas visuomenės sprogimą žadančioje situacijoje reiškia jų klaidų pripažinimą, atsakomybę ir trumputės karjeros saulėlydį. Tačiau kodėl konservatoriai, kurie miega ir sapnuoja, kaip dar valstiečiams įkąsti, mūru už valstiečių priimtą vaikų grobimo įstatymą? Kuo čia dėtos žvaigždutės, apie vaikus ir šeimą neturinčios žalio supratimo?

   Atsakymas paprastas – valstybės sunaikinimo ir visuomenės pavertimo paklusnia melžiamų karvių kaimene sistema, iš kurios valdžia ir pseudoelitas sočiai ir skaniai gyvena, pajuto pavojų. Vaikai ir šeimos jiems nerūpėjo ir nerūpi – iškilo grėsmė jų egzistencijai ir jie susivienijo.


   Žmonių baimė sklaidosi kaip rūkas kylant saulei, Guliveris bunda ir nykštukai suprato, kad bent vienas pralaimėtas mūšis galutinai išlaisvins visuomenę. Sukels domino efektą ir reikš jų saldaus gyvenimo pabaigą. Todėl dabar vaikai ir miškai, mokytojai ir medikai - paskutinė ir sprendžiamoji jų kova.

   Kiekvienam aišku, kad tai tik mirtinos ligos simptomas, neoliberalizmo, eurofederalizmo sistemos griūties pradžia ir priešinimasis įvykių eigai tik komplikuoja jų pačių padėtį, kuri ir taip kritinė ir prieškrizinė. Net M.Gorbačiovui pakako smegenų suvokti sistemos baigčiai ir ryžto pabandyti ją išgelbėti. Mūsiškiams to paprasčiausiai neduota, nes jie nemąsto apie valstybės ateitį ir kylus tikrai grėsmei išsilakstys kaip tarakonai.

   Šią savaitę rengiamas sisteminis kontrsmūgis. Senais, labai blogais laikais partijos ir vyriausybės sprendimų apriboti savo laisves žmonės patys paprašydavo "darbo kolektyvų ir aktyvo" susirinkimuose. Dabar to prašo už valdžios ir užsienio lobistų pinigus gerai įmitusios "nevyriausybinės organizacijos", valdžios struktūrų darbuotojai ir šiaip iniciatyvūs idiotai.


   Savaime suprantama, visi šie "visuomenininkų prašymai" organizuojami tvirta ranka. Ir tie, kurie į daugiatūkstantinį žmonių mitingą sugeba atvesti penkias mitiūtes, nutaria išreikalauti organizacijų palaikymo ant popieriaus - paskelbta visuotinė NVO (NSO?) mobilizacija.

   Nuo penktadienio po Lietuvą slaptai cirkuliuoja raštas Seimui, kuriame reikalaujama nei vieno žodelio vaikų grobimo tvarkoje nekeisti. Raštą pasirašo sena, gera pažįstama NVO(NSO) koalicija "Už vaiko teises". Ta pati, kuri, vadovaujama nenuilstančios visuomenininkės D.Šakalienės propagavo vaikgrobystę, patvirtintą įstatymu nenuilstančios deputatės D.Šakalienės iniciatyva.

   Rašte mirgėte mirga pažįstami veidai ir NVO (NSO). Čia rasi ir R.Didžpetrienės "Gelbėkit vaikus", ir D.Puro vadovautą Žmogaus teisių stebėjimo institutą (dabar droviai nebepateikiantį duomenų apie savo vadovą), čia ir A.Kurienės Paramos vaikams centras, ir kiti Barnevernet sistemos "laikintojai", "tolerantiškasis" jaunimas ir t.t.


   Parašų po šiuo "prašymu" reikalaujama primygtinai ir agresyviai, susisiekiant telefonais, siuntinėjant grupinius elektroninius laiškus visoms šeimų, moterų, globos ir vaikų organizacijoms ir asociacijoms, gaunančioms lėšų iš valdžios, psichologams ir psichiatrams, bendruomenių, mokyklų ir vaikų darželių, bibliotekų vadovams, samaariečiams, maltiečiams ir Caritas padaliniams, kunigams, paramos ir socializacijos centrams.

   Ne visiems gaunantiems toks prašymo paprašymas iš aukščiau patinka, tačiau sistemos ar nuo jos priklausomi žmonės atsisakyti bijo. Mums pateikęs rašto kopiją ir masinių susirašinėjimų elektroniniu paštu atvejus žmogus apie tai papasakojo ir labai prašė jo pavardės neskelbti. Šiuo metu po "prašymu" jau 84 organizacijų ir organizacijėlių parašai.

   Ir tai labai nedaug, žinant, kad iš kiekvienos organizacijos reikalaujama toliau siuntinėti laišką visoms kitoms, su kuriomis tik turima ryšių, pažįstamiems ir šeimų nariams ir bet kam, kas yra elektroninių adresų sąraše. Štai vien Panevėžio agentūros "SOS vaikai" laišką persiuntė daugiau kaip 230 gavėjų. Laiškai dauginasi geometrine progresija, gavėjų jau tūkstančiai ir greit šalyje nebeliks organizacijos, negavusios D.Šakalienės bendražygių kreipimosi.

   Šiame rašte jau uždėta data - gruodžio 3-ji. Pirmadienio rytą jis bus įteiktas Seimui, besirengiančiam svarstyti vaikų grobimo įstatymo pataisas. Ir per artimiausias dienas prasidės parengta ir koordinuojama isterija žiniasklaidoje, per visas televizijas ir portalus. Tikslas - kad nieko nepasikeistų.


   O žinot - ir gerai būtų, jei taip atsitiktų. Nes galutinai būtų išsklaidytas dar gyvas žmonėse mitas apie tai, kad valdžia kažką galvoja ir kuo nors rūpinasi, išskyrus save. Tuo labiau, kad vaikgrobystės "tvarkos" pataisymas iš principo nėra įmanomas - nusikaltimą žmoniškumui ir antikonstitucinę rašliavą iš įstatymų reikia ištrinti visiškai ir iki galo.

   Tai būtų Pyro pergalė, kai laimėjus mūšį pralaimimas karas. Šimto pakalikų parašais ir keliasdešimčia drebančių deputatų mygtukais nieko nebeišgelbėsit. Masinės manifestacijos, kai prie Seimo ateis keliasdešimt tūkstančių tėvų ir ims statytis palapines, 240 milicininkų neišvaikys - tam reikės specialiųjų pajėgų ar kariuomenės, kurios vargu ar tokius įsakymus vykdys.

   Klasikinė situacija, kai "viršūnai" nebeturi nei vieno gero sprendimo - visi blogi, ir nebegali senoviškai valdyti. Ir kai "apačiai" nebenori senoviškai gyventi. Ir niekas čia nėra kaltas ir kalti visi. Mes labai ilgai leidome jiems tą daryti.

   Artėja Kalėdos, kada gimsta Dievas ir šviesa vėl pradeda artėti. Už lango matau svyruojančias liepų šakas. Tai permainų vėjas - atėjo metas akmenis rinkti.

   Skaityti komentarus

   Juozapas 2018 03 12 08:44

   Puikiai apsakyta visa padėtis... tačiau, ar Tauta mano tai suvokia? Ar mūsų visi žmonės sugebės nepabijoti atsistoti ir pažiūrėti šitam demonui į akis? Ar mes visi mūru stosim ginti savo šeimų?

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai