°C
   2020 07 03 Penktadienis

   „Tautiška giesmė“ Lietuvai

   Nuotrauka: VacationIdea nuotr.

   2018-07-06 19:00:00

   Visus lietuvius kviečiame liepos 6-ąją, Valstybės dieną, 21 val. Lietuvos laiku drauge giedoti  Lietuvos himną - „Tautišką giesmę“. Kad ir kur bebūtume išsisklaidę, mus jungia tai, kad esame lietuviai ir širdyje mūsų gimta šalis visada liks, vienys, šildys. 

   Vincas Kudirka šį kūrinį parašė ir paskelbė laikraštyje „Varpas“ 1898 m. lapkričio-gruodžio mėn.  1919 m. „Tautiška giesmė“ patvirtinta Lietuvos himnu. Sovietų Sąjungos metais už jos giedojimą buvo baudžiama, tačiau, nepaisant to, šalies patriotai savo susibūrimuose vis tiek ją giedodavo. Dar prieš atkuriant Lietuvos nepriklausomybę, „Tautiška giesmė“ vėl paskelbta Lietuvos himnu.

   Tautiška giesmė

   Lietuva, Tėvyne mūsų,
   Tu didvyrių žeme,
   Iš praeities Tavo sūnūs
   Te stiprybę semia.

   Tegul Tavo vaikai eina
   Vien takais dorybės,
   Tegul dirba Tavo naudai
   Ir žmonių gėrybei.

   Tegul saulė Lietuvoj
   Tamsumas prašalina,
   Ir šviesa, ir tiesa
   Mūs žingsnius telydi.

   Tegul meilė Lietuvos
   Dega mūsų širdyse,
   Vardan tos Lietuvos
   Vienybė težydi!

   Teksto ir muzikos autorius – Vincas Kudirka.

   Skaityti komentarus