°C
   2024 06 17 Pirmadienis

   Protesto mitingas „Atsisakau savo mokesčiais remti antikonstitucinę LRT“

   Nuotrauka: BNS nuotr. | Minfo koliažas

   2019-11-05 13:00:00

   Mitingas vyks 2019 M. LAPKRIČIO 9 D. (ŠEŠTADIENĮ) NUO 14:00 val. IKI 16:00 val. PRIE LRT (S. KONARSKIO 49)

   Kalbiname vieną iš protesto mitingo prie LRT organizatorių, vilnietę lietuvių kalbos ir literatūros mokytoją Astrą Genovaitę Astrauskaitę.

   1.Kodėl Jums kilo mintis suorganizuoti protesto mitingą prie LRT, ir kodėl mitingo pavadinime sakoma, kad net siūlote atsisakyti savo mokesčiais remti antikonstitucinę LRT?

   Tai, kuo pavirto visuomeninė LRT, kai jai ėmė vadovauti buvusi Delfi.lt vyr. redaktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė, jau seniai peržengia net paprasto, kasdienio, žmogiškojo bendravimo su visuomene ribas.

   LRT televizija ir jos internetinė svetainė Lrt.lt tapo vienos polinės partinės linijos ruporu. Akivaizdžiai, demonstratyviai remiamos tik liberalkomunistinėmis virtusios TS-LKD, G. Palucko socialdemokratų, LR Liberalų sąjūdžio, liberalų „Laisvės“ partijos ir jų vykdoma politika, naikinanti Lietuvos istorinį paveldą, tautiškumą, valstybingumą. Patriotinių, tautinių, Lietuvos tradicinių šeimų gynėjų, valstybingumo išsaugojimo, Lietuvos įstatymo viršenybės prieš ES įstatymus gynėjų - LRT pastaruoju metu net nesikviečia į jokias laidas, diskusijas.  LRT  kai kurie žurnalistai, vadinamos „jumoro“ laidos, išsityčioja iš globaliųjų liberalkomunistų oponentų. Žaidimai į vienus vartus ne tautos, ne tradicinės šeimos, ne krikščioniškųjų vertybių, lietuvių kalbos gynimo naudai... O kas darysis, kaip bus „plaunamos“ tautai smegenys prieš rinkimus jau numanome, yra akivaizdi patirtis reklamuoti tik vienus, niekada „neklystančius“...

   LRT remia ir proteguoja globalios rasių, tautų, įvairiausių lyčių maišymo platintojos JTO „Žmogaus teisių tarybos“ ir šėtoniškų tikslų sumanytojo, JAV gyvenančio  finansų spekulianto, multimilijardieriaus Džordžo Sorošo pasaulio „perdarymo prastumtus“  kėslus. Pastarasis veikėjas, įsivardinęs „filontropu“, finansuoja per įvairiausius fondus, pasaulinio tinklo NVO (nevyriausybines organizacijas), VŠĮ (Viešąsias įstaigas) prieš krikščioniškąsias pasaulio vertybes nukreiptą politiką: rasių, tautų, įvairiausių lyčių įvairovę - prieš gamtą ir prieš Dievo planą nukreiptą, abėcėlės raidėm pažymėtą daugybinį „lytiškumą“, sveiku protu net nesuvokiamą...  

   Visa tai pridengiama žodžiais „Žmogaus teisės“, kurios vis labiau suvaržo, pažeidžia mūsų, tradicinių šeimų, teises ir laisves. Lietuvoje tokių organizacijų, kontorų, mintančių iš ES ir šio veikėjo (Dž. Sorošo) įsteigtų fondų milijardais, nors vežimu vežk. Tai ir VŠĮ „Žmogaus teisių stebėjimo institutas“, ir „Lietuvos žmogaus teisių centras“, ir „Lygių galimybių plėtros centras“, ir „FRIDA“, ir „Šeimų NVO“ , „LGL – Lietuvos gėjų lyga“,  „Nacionalinė LGBT teisių organizacija“ ir kitos, kurių veikla, priimami pareiškimai pažeidžia Lietuvos pagrindinį įstatymą – Konstituciją.

   Tik minėtas, „modernias ir neklystančias“ partijas, jas remiančias NVO „aptarnauja“ savo laidomis (pokalbių, propagandos) mūsų visų mokesčiais išlaikoma visuomeninė LRT ir jos ypač agresyvi internetine svetainė. Būtent nuo tada, kai LRT generaline direktore tapo Monika Garbačiauskaitė Budrienė (2018 m. balandžio mėn.). Ji nušalino visuomenėje gerbiamą Lrt.lt vyriausią redaktorių Vladimirą Laučių ir į jo vietą paskyrė buvusį savo bendradarbį iš Delfi.lt,  LGBT narį Mindaugą Jackevičių, kuris šią internetinę svetainę pavertė pasaulinės, politinės organizacijos – LGBTQA+ propagandos lizdu ir tribūna.

   Tai akivaizdu. Mindaugo Jackevičiaus palaiminimu per LRT.LT svetainę spalio 7 dieną 13.00 val. pradėto  projekto „Spalvos“, parodyta  laida „Gėjai tėčiai“ – įžūlumo viršūnė: pažeista Lietuvos Konstitucijos šeimos sąvoka, Lietuvos civilinis kodeksas, LR Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas, nes prieštarauja šiuose dokumentuose, LR Konstitucijoje apibrėžtai šeimos sąvokai (santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu; valstybė saugo ir globoja šeimą – motinystę, tėvystę ir vaikystę), net užuominos LR Konstitucijoje nėra apie vienos lyties vyrų ar moterų santuokas.

   Tačiau Lietuvoje politikai užmerkia akis prieš pinigus, labai didelius pinigus „vartančias“ tokios propagandos gynėjas – visų rūšių NVO, VŠĮ „besirūpinančias“ žmogaus lygių galimybių“,  “moterų“, „vaikų“ teisėmis ir noru perdaryti mūsų dar teisingą Konstituciją, kitus įstatymus.

   Pavyzdžiui, VŠĮ NVO ŽTSI - „Žmogaus teisių stebėjimo instituto“ (remiamo projektiniais Sorošo, Norvegijos fondų pinigais)  vienas iš steigėjų ir savininkų Dainius Pūras, 2019 m. spalio 30 d. paskelbia apie minėtą laidą pareiškimą, remiantį antikonstitucinę LRT propagandą. Jis netgi kritikuoja mūsų, Lietuvos valstybės, įstatymus. Šis psichiatras aiškina, kad Lietuvai derėtų atsižvelgti į JTO Žmogaus teisių komiteto rekomendacijas dėl gėjų šeimų...

   D. Pūro vadovaujama kontora daro tą patį, ką ir Dž. Sorošas: kovoja prieš tradicines, krikščioniškas šeimas, gina LRT propagandą, kuri dienos metu rodo laidas apie Lietuvos Konstitucijoje neįteisintas LGBTAQ+ - dviejų vyrų „šeimas“. Bet negina laidoje parodytų  kūdikių, taip pat žmonių, - teisių pažeidimų pagal Dievo ir gamtos duotybę TURĖTI mamytę ir tėvelį, negina išnaudojamas, taip vadinamas „surogatines“ motinas, kurių teisės pažeidžiamos prekiaujant jų kūno paslaugomis... Tokiais pareiškimais  siekiama „įteisinti“ žmogaus vergišką išnaudojimą, kūdikių bejėgystę turėti mamą ir tėtį... Ir tai „Žmogaus teisių stebėjimo institutu“ vadinama ši kontora?.. Nonsensas...

   Ne veltui JAV Prezidentas, tradicinės šeimos ir tautų identiteto gynėjas, pasitraukė iš visuomenę klaidinančio JTO Žmogaus teisių komiteto, atsisakė dalyvauti bandant „perdaryti“ žmoniją. Teisingai padarė, nes savarankiškos, laisvos valstybės įstatymai privalo būti aukščiau už bet kokių pasaulio komitetų nurodymus.

    

   2.Tai gal tada dėl šių pažeidimų Jūs galėjote kreiptis Lietuvos Konstitucinį teismą, nes jau tokia galimybė suteikta ir piliečiams?

   Ne, negalėjome. Todėl, kad Lietuvos Konstitucinis teismas yra neteisingas, jis negina Lietuvos Konstitucijos, net veikia prieš ją. Prisiminkime konstitucinio teismo sprendimą, kai Lietuvoje jis įteisino užsienyje sudarytą dviejų gėjų santuoką. Tai akivaizdus Konstitucijos pažeidimas, tokios santuokos šis teismas negalėjo pripažinti, nes mūsų konstitucijoje įteisinta tik vyro ir moters savanoriškai sudaryta santuoka.

   O pastarųjų dienų Konstitucinio teismo pirmininko Dainiaus Žalimo pasisakymai dar absurdiškesni. 2019 m. spalio 29 d. FB svetainės ŽINIURADIJAS.LT laidoje „Ar žmonės supranta Konstitucijos naudą?“, Dainius Žalimas kalbėjo: "Konstitucija yra sukurta tam, kad saugotų asmenį nuo daugumos diktato. Konstitucija yra priimta ne tam, kad Valstybė būtų valdoma daugumos sprendimais, daugumos stereotipais ir t.t. Ne daugumai yra spręsti kas yra šeima, o kas yra ne, o Konstitucija gina ir saugo vienodai visas šeimas. Ar tai būtų skirtingų lyčių asmenų santuokos ar ne"...

   Tai didžiausias teisę baigusio žmogaus, teisėjo, nusišnekėjimas, kokį tik teko kada nors išgirsti... Argi Lietuvos Respublikos Konstitucijos „Garantas“,  Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda neturėtų imtis veiksmų, kad Konstitucinio teismo pirmininkas Dainius Žalimas būtų nušalintas?  Nejaugi Prezidentas nesupranta, kad šalis taip yra stumiama ant pilietinio karo slenksčio? Lietuva – krikščioniška valstybė, tauta jau beveik tūkstantmetis, kai puoselėja krikščionišką doros sampratą, laikosi amžiais išbandytų Dešimt Dievo Įsakymų, šeimos tradicijų. Ponas Dainius Žalimas tai akivaizdžiai nori sutrypti prisidengdamas ir iškraipydamas mūsų Konstituciją.

   Todėl vienintelis būdas suklusti mūsų pačių rinktam Lietuvos Prezidentui, LR Seimui dėl pažeidžiamų mūsų, tradicinių šeimų, mūsų vaikų, mūsų piliečių teisių – pilietiškų žmonių masinis protestas. Jeigu jau net Lietuvos Konstitucinio teismo pirmininkas ėmė tarnauti šėtonui ir niekas jo nesutramdo – belieka tik mums, Lietuvos valstybės piliečiams, sukilti ir patiems ginti savo teises.

   3. Nebijote persekiojimų, galimų skundų?

   Žinote, Lietuvoje pastaruoju metu, manau, nėra tokio žmogaus, kuris pasipriešinęs šmeižtui, melui, šitam šliaužiančiam, nepaskelbtam karui prieš lietuvybę: klastojamą tautos laisvės kovų istoriją, prieš šeimų draskymą, pažeidžiamas tradicinės orientacijos žmonių teises,  žmogaus, pasipriešinusio korupcijai ar pranešęs apie ją -  būtų nenukentėjęs. Prisiminkime kauniečių Kručinskų šeimą, prisiminkime korupcijos faktus Kalėjimų dapartamente atskleidusios pareigūnės Rasos Kazėnienės „kryžių kelius“, jos tąsymus po teismus už pasakytą tiesą, daugybę kitų atvejų...

   O ir mano pačios patirtis kovojant Vilniuje piketais, mitingais, pareiškimais prokurorams prieš mero R. Šimašiaus ir jo „Laisvės“ partijos pastangas  apšmeižti Lietuvos Didvyrius, jų Laisvės kovas prieš Lietuvą okupavusius SSSR žudikus NKV-istus, KGB – istus, prieš šmeižtą apie LAF, Birželio sukilimo vadus, prieš R. Šimašiaus ir Co pastangas paniekinti mūsų Laisvės kovų simbolį Vytį - yra gana unikali: patyriau mobingą, patyčias iš Vilniaus savivaldybės vicemero švietimui Vytauto Mitalo ir transliuojant savo neapykantos pilną kalbą per LRT ir patyčias  jo FB paskyroje: „postas“ su mano nuotrauka iš piketo prieš K. Škirpos alėjos vardo panaikinimą vicemero paskyroje kabo ir dabar...

   O meras R. Šimašius dėl vandeninių dažų performanso prie Bunkerio maketo sienos sugebėjo ir nuostolių sau prisipaišyti, pinigų reikalauja net per policiją... Gal dar kokio lauko balkono betoninių grindų apšildymui kelių eurų prie šimtų tūkstančių pritrūko?.. O LRT, kita „neklystančiajai“ partinei chuntai tarnaujanti žiniasklaida tik padeda „paspausti“, apkaltinti, apjuodinti įvairiais tendencingais suinteresuotų veikėjų interviu, pasisakymais. Be teismo buvo LRT laidose nuteista Ir Kručinskų šeima. Tą patyriau ir aš:  už savo patriotinę, pilietinę veiklą ne darbo, ne mokykloje metu, LRT „Panoramos“ žiniose buvau apkaltinta, keliami net klausimai, kaip galiu dirbti mokytoja, kokį pavyzdį vaikams rodau.

   O rodau ir nešu visuomenei žinią, kad mokytojai privalo nebijoti ginti savo Tėvynę, Lietuvos valstybingumą, laisvės kovų istoriją ir jos didvyrius, Vytį, ginti  šeimą, žmogų, meilę, dorą, savo teises, reikšti nuomonę ir kritikuoti nesąžiningus, neteisingus išrinktos valdžios sprendimus. Ginti tradicines vertybes, svetimųjų nešamų „saulių“  mums nereikia. Jau turėjom atneštą okupantų „Stalino Saulę“...

   Istorijos ratas apsisuko – Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio pradžioje Lietuvos patriotai Kremliaus ir kolaborantų buvo vadinami fašistais, tai dabar mus fašistais vadina naujieji liberalkomunistai ir  LGBTAQ+  kolaborantai,  šliaužiančio propagandinio karo prieš lietuvių tautą ir Dievo žmogų, užsieninių užsakymų vykdytojai.

   Ačiū už pokalbį.

   Renginio nuoroda feisbuke.

   Video kvietimas į mitingą:


   Skaityti komentarus

   Darius STOP LGBT Propaganda Lietuva 2019 05 11 01:19

   Šaunuolė Astra. Ačiū jai, kad gina mūsų laisvę, didvyrius ir krikščioniškąsias vertybes. Mes laimėsime prieš šliaužiančią neomarksistinę revoliuciją, prieš analinių ištvirkimų propagandą.

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Ąžuolas 2019 05 11 05:03

   Ačiū už tokį straipsnį. Pagarba mokytojai Astrai Astrauskaitei. Ji Lietuvos kovotoja, kaip Žana D'Ark. :) Kuo daugau tokių aktyvių ir patriotiškų Lietuvių, tuo mes geriau gyventume, ir valdžia privalėtų atsižvelgi į žmones.

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Ąžuolas 2019 05 11 05:04

   https://www.facebook.com/events/2311204162323188/ Nuoroda į renginį. Registruokimės žmonės, dalyvaukim!

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Gerda 2019 05 11 05:18

   Gerai, kad dar yra mąstančių ir nenužmogėjusių žmonių išskalbtom smegenim apie toleranciją. Visus kviečiu į mitingą ir mes ten būtinai būsime. Nes mums rūpi mūsų vaikai ir būsimi anūkai !!!

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Jūratė 2019 05 11 05:37

   Pirmą kartą skaitau TOKĮ nuostabų, drąsų, tikrą tiesą nusakantį straipsnį. AČIŪ Jums, Redakcija, kad neišsigandot, nes visur kitur redakcijose sėdi bailiai ir parsidavėliai, Būtinai eisim į tą mitingą, nes norim gyvą Astrą pamatyti - kokia nuostabi MOKYTOJA!!! Jeigu visi mokytojai tokie būtų, tai iš Lietuvos žmonės nebėgtų, nes tik tokie žmonės gali išauginti sąžiningus piliečius - nevagiančius, neengiančius paprastų žmonių ir neparduodančius Tėvynės už eurus... Nepasiduokim šliaužiančiam raudonam linerastiniam marui!!!

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Micius 2019 05 11 06:13

   Lrt patapo Sorošo TV. Kokia teise mums turi kažkoks žydelis aiškinti kaip męs turime gyventi, ir kokiomis vertybėmis vadovautis

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   vygaile aleksandraviciene 2019 05 11 06:29

   tokie sviesaus mastymo zmones ir yra valstybes pagrindas,dar yra vilties,jog Lietuva ne tik isliks geografiniame zemelapyje,bet ir issaugos savo tradicijas ir moralines vertybes.

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Justinas 2019 06 11 07:31

   Jei galvojiate, kad tai nesvarbu, kad nieko čia tokio, kad tai žalos nedaro - tai prašau pažiūrėkite į kitų kontinentų praktiką ir pamatysite iki ko privedė toks piliečių mąstymas ir pasyvumas. Už įsitikinimą jog žmonių tarpe yra vos dvi lytįs - atleidžiami dėstytojai iš darbo. Vedamose ale lytinio švietimo pamokose vaikučiams praplėstas kursas įtraukiant pamokėles -kaip vyrui tenkinti vyrą analiniu ir oraliniu būdu. Pedofilai susimeta sakydami jog jie gėjai, tada tuokiasi - įsivaikina, arba nusiperka kūdikius. Vėliau jie arba nebeatgaivinami arba, reanimacijose visgi dar pavyksta sulopyti žarnytes. Visa tokio tipo informacija, didžiųjų informacijos sklaidos kanalų yra nutylima, nes jie turi pilną atskaitomybę Soroso fondams. Aš matydamas prie ko privedė žmonių bukumas toliau lietuvos, nesiruošiu tylėti, o pasiruošęs dirbti tuo klausimu, kad tokios infekcijos čia LT neplistų!

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Ella Alle 2019 07 11 06:40

   Klausimėlis mokytojai - tie kurie žydus užmušinėjo Kaune, ir ne tik, po birželio sukilimo - kovotojai už Lietuvos laisvę ar ne ? Kurie eidavo vakarais užmušinėti kolūkiečių ir į kaimo šokius komjaunuolių - kovotojai už Lietuvos laisvę ar ne ? Ką - lansbergo saulė chrenovai šviesti pradėjo ?

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai