°C
   2019 05 24 Penktadienis

   Krašto apsaugos ministras R. Karoblis: „Rytų partnerystė yra Lietuvos užsienio politikos prioritetas, esame pasirengę toliau aktyviai dirbti ir remti Rytų partnerius"

   Nuotrauka: Giedrės Maksimovicz (KAM) nuotr.

   Autorius: KAM informacija
   2018-10-11 08:00:00

   „Kviečiu Rytų partnerystės valstybes ir toliau nuosekliai domėtis tuo, kas vyksta Europos Sąjungoje, siekti būti vykstančių procesų dalimi, aktyviai dalyvauti ES iniciatyvose ir projektuose saugumo ir gynybos srityje. Taip pat raginu Rytų partnerystės valstybes, siekiančias europinės integracijos, likti ištikimoms europietiškai vizijai ir eiti pasirinktu keliu", – sakė krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis, sveikindamas aukšto lygio seminaro „Rytų partneriai ir Europos saugumas: glaudesnis bendradarbiavimas siekiant įveikti bendrus iššūkius" dalyvius, spalio 9 dieną.

   Seminaras ES ir Rytų partnerių bendradarbiavimo saugumo srityje klausimais vyko spalio 8-10 d. Vilniuje, jį organizavo Krašto apsaugos ministerija kartu su Užsienio reikalų ministerija bei Rytų Europos studijų centru. Į seminarą atvyko oficialūs pareigūnai, akademikai, pilietinės visuomenės ir nevyriausybinių organizacijų atstovai iš visų šešių Rytų partnerystės šalių (Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Sakartvelo, Moldovos ir Ukrainos), taip pat ES valstybių narių ir Europos išorės veiksmų tarnybos atstovai. Seminaro metu buvo aptarti saugumo iššūkiai ir bendradarbiavimo galimybės siekiant veiksmingo atsako į juos, taip pat buvo skirtas ypatingas dėmesys poreikiui stiprinti visuomenės atsparumą kylančioms saugumo grėsmėms.

   Vienos iš seminaro sesijų metu buvo aptartos trijų ES asocijuotų partneriųMoldovos, Sakartvelo ir Ukrainos, saugumo ir gynybos bendradarbiavimo iniciatyvos su ES.

   Tai buvo ketvirtas panašaus pobūdžio renginys, kuris yra organizuojamas siekiant nubrėžti gaires Europos Sąjungos ir Rytų partnerių bendradarbiavimui saugumo ir gynybos srityje.

   Rytų partnerystė (angl. Eastern Partnership, EaP) yra Europos kaimynystės politikos (angl. European Neighbourhood Policy, ENP) rytinė dimensija, kuri buvo inicijuota 2009 m. Prahos viršūnių susitikimo metu.  

   2014 m. pabaigoje Lietuvos iniciatyva buvo įsteigtas patikos fondas, skirtas paskatinti aktyvesnį Rytų partnerystės valstybių dalyvavimą ES Bendroje saugumo ir gnybos politikoje (angl. Common Security and Defence Policy, CSDP). Patikos fondo steigėjos yra Jungtinės Karalystės, Latvijos, Lietuvos, Slovakijos ir Vengrijos gynybos ministerijos, jį administruoja Lietuvos krašto apsaugos ministerija. Fondo lėšomis yra finansuojamas Rytų partnerystės šalių atstovų dalyvavimas ES operacijose, taip pat mokymuose ir kursuose.

   Skaityti komentarus