°C
   2022 06 25 Šeštadienis

   Lietuvos apeliacinis teismas pripažino negaliojančiomis dvi greitųjų testų pirkimo sutartis

   Nuotrauka: Pixabay nuotr.

   2022-05-17 19:00:00

   Lietuvos apeliacinis teismas nurodė, kad greitųjų testų pirkimo sutartys, kurias 2020 m. kovą sudarė Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija ir UAB „Profarma“, UAB „Profarma“ ir UAB „Bona diagnosis“, yra niekinės ir negaliojančios nuo jų sudarymo momento, pranešė teismas.

   Apeliacinės instancijos teismo sprendimu, UAB „Profarma“ valstybei turės grąžinti 145 200 eurų, o UAB „Bona diagnosis“ – 3 997 400 eurų, taip pat abi šios bendrovės turės sumokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2022 m. gegužės 16 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

   Teisėjų kolegijos vertinimu, Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija pirkimo procedūras neskelbiamų derybų būdu vykdė formaliai, iš anksto parinkusi konkretų tiekėją, nesiekė įsitikinti, ar šio tiekėjo siūlomos pirkimo sąlygos (siūloma testų įsigijimo kaina, gamintojas ir kt.) yra palankiausios perkančiajai organizacijai. Toks pirkimų vykdymas pažeidė bendrąjį viešųjų pirkimų skaidrumo principą ir nesudarė sąlygų valstybės lėšas naudoti racionaliai.

   Lietuvos apeliacinis teismas akcentavo, kad UAB „Profarma“ Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai pateiktame pasiūlyme nenurodė konkrečių tiektinų prekių, vėliau pateikė klaidingą informaciją apie testų gamintoją, pasiūlė protingais ekonominiais skaičiavimais nepagrįstą ir itin aukštą kainą. Teisėjų kolegijos vertinimu, UAB „Profarma“, teikdama pasiūlymą ir sudarydama sutartį, siekė pasinaudoti susidariusia situacija dėl poreikio ypač skubiai įsigyti prekių neskelbiamų derybų būdu ir nesąžiningai gauti neprotingo bei ekonomiškai nepagrįsto dydžio pelną, o tokia veikla negali būti pripažinta atitinkančia geros moralės reikalavimus.

   Geros moralės reikalavimų neatitinkančia Apeliacinis teismas pripažino ir sutartį, kurią sudarė UAB „Profarma“ ir UAB „Bona diagnosis“. Ši sutartis buvo sudaryta tą pačią dieną, kaip ir Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos ir UAB „Profarma“ sutartis.

   Tai, kad nauja bendrovė UAB „Bona diagnosis“ buvo įsteigta tuomet, kai UAB „Profarma“ teikė pasiūlymus dėl greitųjų testų, jos atstovai žinojo apie Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos ir UAB „Profarma“ sutarties sudarymą, UAB „Profarma“ ir UAB „Bona diagnosis“ sutartis iš esmės sudaryta tapačiomis sąlygomis, kaip ir Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos ir UAB „Profarma“ sutartis, kad UAB „Profarma“ atliko didelį avansinį mokėjimą UAB „Bona diagnosis“ už prekes, nepareikalavusi jokių adekvačių prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių, UAB „Profarma“ darbuotojas paskirtas eiti UAB „Bona diagnosis“ vadovo pareigas, ši bendrovė atliko mokėjimus UAB „Profarma“ direktoriui ir kitos nustatytos aplinkybės, teisėjų kolegijos vertinimu, patvirtina, kad egzistavo bendras UAB „Profarma“ ir UAB „Bona diagnosis“ sumanymas pasinaudoti susidariusia situacija dėl poreikio ypač skubiai įsigyti prekių neskelbiamų derybų būdu ir nesąžiningai gauti neprotingo bei ekonomiškai nepagrįsto dydžio pelną.

   Lietuvos apeliacinis teismas taip pat pasisakė ir dėl tuo pačiu metu UAB „Bona diagnosis“ ir SIA „Rouen Grains LV“ sudarytos sutarties, pagal kurią Latvijos bendrovė įsipareigojo ieškoti potencialių gamintojų ir (ar) pardavėjų, galinčių UAB „Bona diagnosis“ tiekti COVID-19 testus. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, nutraukdamas bylos dalį dėl ieškinio pateikimo šiai bendrovei, netinkamai taikė civilinio proceso normas. Kolegija pažymėjo, kad prokuroro, ginančio viešąjį interesą, nesaisto šių bendrovių sudarytos sutarties nuostatos ir tik Lietuvos Respublikos teismai turi teisę spręsti, ar buvo pažeistas viešasis interesas, kadangi jis kildinamas iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos. Tokiu atveju Lietuvos apeliacinis teismas grąžino iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui bylos dalį, kurioje ieškinys pareikštas SIA „Rouen Grains LV“.

   Lietuvos apeliacinio teismo sprendimas civilinėje byloje įsigalioja sprendimo priėmimo dieną, tačiau per vieną mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo gali būti skundžiamas kasacine tvarka Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.

   Skaityti komentarus