°C
   2021 11 27 Šeštadienis

   P. Gražulis turi naują idėją: Lietuvos integracija į Višegrado šalių bloką

   Nuotrauka: BNS I Minfo koliažas

   2021-11-10 19:00:00

   Seimo narys Petras Gražulis turi naują, šį kartą su užsienio politika susijusią, iniciatyvą. Seimui jis siūlo priimti jo įregistruotą rezoliucijos projektą  „Dėl  Lietuvos Respublikos integracijos į Višegrado pakto valstybių bloką“.

   Šia rezoliucija politikas siūlo Seimui pareikšti, kad pradedamas procesas, „kurio pasekmė būtų Lietuvos Respublikos prisijungimas prie Višegrado pakto, drauge atveriant galimybes ilgesnėje perspektyvoje palengvintomis sąlygomis įsijungti kitoms kultūriškai ir politiškai artimoms, bendro istorinio likimo Europos šalims, pirmiausiai – Ukrainai, o įvykus demokratizacijai – ir Baltarusijai“.

   Rezoliucijos projekte pažymima, kad nuo Jogailaičių dinastijos laikų Vidurio Europos šalys sudarė išskirtinį, savitą, bendrų vertybių ir interesų jungiamą Vakarų civilizacijos regioną.  Šį regioną, anot projekto,  ir šiandien vienija daugumos jo valstybių piliečių palaikomos vertybinės nuostatos – „prigimtinė šeima, prigimtinė tauta, krikščioniškosios ir humanistinės kultūros paveldas, suvereni tautinė valstybė, atvira lygiaverčiam ir laisvam bendradarbiavimui su kitomis Europos ir pasaulio šalimis.“

   „Šį regioną sieja ir bendri iššūkiai bei grėsmės: iš vienos pusės – vis aiškiau besitraukiantis, bet dar įtakingas, tautas, dorovę, šeimą ir žmogiškumą naikinantis liberalizmas, ypač grėsmingai besireiškiantis globalios kontrolės, masinės migracijos, vartotojiškos ir savanaudiškos pseudokultūros bei genderizmo fenomenais, iš kitos – agresyvios, autoritarinės Rusijos ekspansija, paminanti tautų laisvės ir suverenumo teises“,- sakoma rezoliucijos projekte. Jame teigiama, kad Višegrado šalių bloką jungia orus atsakymas į šiuos iššūkius: tvirtas apsisprendimas būti Europoje, bet joje būti savimi, kartu ginantis ir kartu kuriant ateitį savo tautoms.

   „Dėl šių priežasčių pradedame procesą, kurio pasekmė būtų Lietuvos Respublikos prisijungimas prie Višegrado pakto, drauge atveriant galimybes ilgesnėje perspektyvoje palengvintomis sąlygomis įsijungti kitoms kultūriškai ir politiškai artimoms, bendro istorinio likimo Europos šalims, pirmiausiai – Ukrainai, o įvykus demokratizacijai – ir Baltarusijai. Žinodami atsargias dabartinių Višegrado šalių pozicijas pastarųjų šalių atžvilgiu būsime jų advokatais, padėdami – joms pačioms pageidaujant – įsijungti ir į kitas euroatlantines struktūras“,- sakoma P. Gražulio įregistruotame rezoliucijos projekte.

   Skaityti komentarus