°C
   2021 05 09 Sekmadienis

   Žurnalistai galės neatlygintinai gauti duomenis iš valstybės registrų

   Nuotrauka: BNS nuotr.

   2021-04-15 13:00:00

   Nuo liepos 1 d. žurnalistai galės neatlygintinai gauti duomenis iš registrų ar valstybės informacinių sistemų tvarkytojo.

   Ketvirtadienį Seimas priėmė tai reglamentuojančias Visuomenės informavimo įstatymo ir lydimųjų teisės aktų pataisas. Už naujas pagrindinio įstatymo nuostatas, kuriomis siekiama užtikrinti visuomenės atvirumą ir teisę gauti teisingą, tikslią ir nešališką informaciją, balsavo 103 Seimo nariai, prieš – vienas, susilaikė trys parlamentarai.

   Pagal priimtus pakeitimus, žurnalistas turės teisę viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo, su kuriuo žurnalistą sieja sutartiniai santykiai, vardu neatlygintinai gauti šio įstatymo ir kitų įstatymų nustatytus duomenis ir informaciją iš registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojo.   Visuomenės informavimo įstatymo pataisomis suteikiama galimybė žurnalistams nemokamai naudotis trijų registrų – Juridinių asmenų, Nekilnojamojo turto ir Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos – aktualiais ir istoriniais duomenimis.

   Pasak teisės aktų pakeitimus rengusios darbo grupės vadovo, Seimo nario Vytauto Kernagio, keletą mėnesių dirbusi darbo grupė, sudaryta iš Kultūros, Teisingumo, Ekonomikos ir inovacijų ministerijų, Žurnalistų sąjungos, žiniasklaidos atstovų, diskutavo ir sutarė, kad būtina sudaryti sąlygas žurnalistams nemokamai viešojo intereso tikslais gauti duomenis iš registrų bei užtikrinti visuomenės teisę žinoti.   „Galimybė nemokamai žurnalistams naudoti trijų registrų duomenimis – mažiausia kaina už demokratišką, nepriklausomą žiniasklaidą ir lengvesnes žurnalistų darbo sąlygas“, – akcentavo Seimo narys V. Kernagis. Pasak jo, šių registrų atvėrimas – vienas iš pirmųjų žingsnių, judant atvirų duomenų politikos link, kai vis daugiau valstybės saugomų duomenų taptų prieinami.   Įstatymu užtikrinama teisė neatlygintinai gauti duomenis iš registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojo nebūtų suteikta, jeigu viešosios informacijos rengėjas ir (ar) skleidėjas, kurio vardu žurnalistas prašo pateikti duomenis ir kuriam rengia ketinamą skelbti informaciją, turi tris ar daugiau galiojančius rimtus profesinius pažeidimus arba yra priskirtas profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų kategorijai.   Neatlygintino duomenų teikimo žurnalistams atveju duomenų teikimo sąnaudos registro ir valstybės informacinės sistemos tvarkytojui bus kompensuojamos valstybės biudžeto lėšomis, taikant šiuo metu galiojantį Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nustatytą kompensavimo mechanizmą.

   Skaityti komentarus