°C
   2022 10 07 Penktadienis

   Dainius Kepenis: Su švente, su tarptautine SVEIKUOLIŲ DIENA!

   Nuotrauka: BNS nuotr.

   Autorius: Dainiaus Kepenio Facebook įrašas
   2021-04-07 14:00:00

   Šiandien – Pasaulinė Sveikatos diena, kurią PSO paskelbė 1948 metais. Tuo metu buvo sutarta, kad Sveikata yra „ Fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė, o ne tik ligos ar negalios nebuvimas.“

   Visi supranta, kad sveikata ir liga yra lyg katė su pele, lyg sava ir priešo kariuomenė, lyg tvirtovė ir plėšikai, kurie stengiasi ją užgrobti. Jei tvirtovė galinga, jokie priešai nebaisūs ir niekada jos nepavergs. Bet jie – naujieji vergvaldžiai, kurių pastangomis į tvirtovę įstumtas Trojos arklys, o jame ir tūno grobikai. Jį atpažinti mus moko Hipokrato - Avicenos - Galeno medicina, kurios lieka vis mažiau. Įsivyrauja klastingoji - verslioji medicinos rūšis, įvilkta į gydymo rūbą (niekšiškai pavadintu “sveikatinimu”), kuri nebeturi jokių sentimentų, išskyrus pelno dydį. Šiandien tą patiriame ypatingai.

   Kai prieš trisdešimt metų pradėta medikalizuoti valstybės sveikatos sistema ir į Lietuvą įsileidome minėtą Trojos arklį arba kitaip - devyngalvį slibiną (9S), kurį galima sutrumpintai pavadinti „PreFarVyrParAlkoNikoNarkoPressMed mafiją“, tada ir pradėjo nenumaldomai kilti mūsų sergamumas ir poreikis finansuoti „kovą“ su juo. Tai fenomenas, turintis tarptautinio sindikato požymių. Nuo trijų šimtų milijonų eurų tuometinio sveikatos sistemos finansavimo tas poreikis išaugo dešimt kartų ir dabar jau siekia net tris milijardus!! Paraleliai augo ne tik žmonių sergamumas, bet ir devyngalvio slibino apetitai pelnams. Tereikėjo meistriškai, pasitelkus “mokslo įrodymais grįstas tiesas” užzombinti ir išgąsdinti piliečius. Tuo pačiu, niekada ir niekam nekilo mintis šitam „devyngalviui biznio projektui“ iškelti bankroto procedūros, kurios šis jau seniai buvo nusipelnęs, nes nuostoliai augo geometrine progresija. Maža to, pasinaudodami sukurta „teisėta” korupcine sistema jie toliau sekė tautai „margo genelio pasaką“ ir baugindami „baisiomis ligoms“ toliau plėšikavo Lietuvoje lyg savo tėvonijoje. Jie ne tik mums leido beprasmius cheminius junginius (tuo sukurdami būsimą klientūrą - pacientus) , bet ir mums išrašinėjo trigubai daugiau vaistų, nei įmanoma juos be žalos suvirškinti. 

   Atsirado naujos ligos, kaip jatrogenija (vaistaligė, arba sveikatos sutrikdymas dėl medicininių priežasčių- hospitalinių infekcijų, nebūtinų operacijų ir perteklinių medikamentų. JAV- tai trečioji mirties priežastis. Pas mus- net negirdėta, nors rastume ne vieną tūkstantį !). Dar daugiau, - jie slėpė nuo mūsų elementarias tiesas, tokias kaip - iki 80 procentų pačių populiariausių lėtinių neinfekcinių ligų galima įveikti žmones apšvietus ir „įdarbinus“ patiems pasirūpinti savo sveikata - judėti, grūdintis, sveikai maitintis, gyventi dorą, garbingą dvasinį gyvenimą. O dabar, padarę išvadas iš nesėkmingai bandytų „užkurti“ paukščių, kiaulių, karvių gripo pasaulinių epidemijų, pasiekė savo - paleido per pasaulį žinią apie „ypatingai pavojingai užkrečiamą“ (lyg marą, cholerą, raupus) ligą. Pasėję baimės atmosferą, įgyvendina seniai ruoštus fantasmagorinius biznio projektus, skirtus pasaulio perdalijimui, naujajam komunizmui sukurti. Kas nepavyko Marksui, Engelsui, Leninui ir jo anūkams, kuriuos dabartiniame kontekste galite įvardinti patys, tas puikiai sekasi “9S” kartu su „geitsais, švabais, sorošais“ bei jų vietininkais mūsų brangioje žemelėje. Kol nepavadinsime daiktų savo vardais ir neatskirsime dviejų konkuruojančių sistemų į atskirai veikiančias ir savarankiškai valdomas ir finansuojamas gydomosios medicinos ir sveikatos tausojimo ir stiprinimo sistemas (sveikata visose politikose) , tol Trojos arklio neišvarysime iš Lietuvos, tol būsime amžinai pasmerkti nesibaigiančioms ir vis atsinaujančioms primestoms gydymo procedūroms ir lėtam merdėjimui...

   Apie NATŪRALŲ IMUNITETĄ, kurį kiekvienas gauname su motinos pienu, niekas nenori net kalbėti. Žinia, kad ir negali, nes tokių specialistų nerasite nė su žiburiu- vien skiepų platinimo „imunologai“. Suprantama, iš raginimo judėti, grūdintis, žmoniškai maitintis ir pan. nieko neuždirbsi. Taigi, sveikindamas Lietuvos šimtatūkstantinę sveikuomenę su Pasauline Sveikatos diena kviečiu grįžti prie ištakų, prie mūsų šviesuolių: Vydūno, S. Šalkausio, V. Sezemano, K. Dineikos, A. Maceinos, M. Valančiaus, O. Varapickaitės. Eiti sveikos ir darnios Lietuvos keliu. Keliu, kurį nutiesė mūsų genijus Vilhelmas Storosta-Vydūnas. Sveikata, kaip sakė Vincas Dineika, yra darnos matas. Darna yra sveikatos matas. Čia jokie virusai, bakterijos ar kiti „lervalai“ net nosies negali įkišti! Tai ir nebeleiskime jiems iš mūsų tyčiotis. Eikime link sveikos Lietuvos Vydūno pramintu keliu. SVEIKIME- VEIKIME- EIKIME UOLIAI ! Su švente, su tarptautine SVEIKUOLIŲ DIENA!

   P.S. Džiaugiuosi matydamas sveikuomenės pakilimą ir mielai prisijungsiu ir dalyvausiu Gegužės 1 dieną jų organizuojamame tautos sveikatos gelbėjimo žygyje- paros bėgime aplink Seimą “Į sveiką Lietuvą Vydūno keliu”. Ir palinkėsiu jiems niekada nebeleisti, kad gulintys ir sėdintys vadovautų einantiems ir bėgantiems. Būkite sveiki ! PRO IMMUNITAS - 21. (Liet. Už išsilaisvinimą !)

   Skaityti komentarus