°C
   2021 07 25 Sekmadienis

   A. Strumilienė: Kodėl mums lieka vis mažiau tėvynės?

   Nuotrauka: A. Strumilienės Facebook iliustracija

   Autorius: A. Strumilienės Facebook įrašas
   2021-06-13 17:00:00

   Maldeikienė, Juknevičienė, Pavilionis, Kubilius savo kalbų ir elgesio retorika verčia kiekvieną padorų žmogų iš kėdės.

   Seime - vieni giminės. Klesti "vedybinis turizmas". Šio turizmo pradininkas konservatorius Ž. Pavilionis - gerbiamiausias iš gerbiamiausių, geriausias iš geriausių, šviesiausias iš šviesiausių. Dabar jo pėdomis gali sekti kiekvienas lietuvis. Juk ne be reikalo panelė Šimonytė pareiškė, kad čia - "nieko nuostabaus", tipo - visi taip gali.

   Taigi, ambasados laukia Jūsų, galite už mokesčių mokėtojų pinigus vykti ir kažkur toliau, nes kaip sakė kitas stambus konservatorius Zingeris: " Vokietija čia ne kažkoks užsienis".

   Vykite į Japoniją, Kamerūną, Dramblio Kaulo krantą, tuokitės, mylėkitės. Sugrįžus Jus pasitiks, paties raudoną kilimą.

   Tauta viską apmokės, nes mitingų laikai praėjo. Tai anksčiau visiems buvo galima rinktis į mitingus, bet ir tai - jeigu juos organizuodavo Tapinas. Ir tik su "Laisvės TV" palaiminimu. "Vietoje mitingų dabar bus kitokie šou", - sako Saulius, - repeticiją STT jau surengė, bet čia - tik repeticija, netrukus šou atrodys maždaug taip: į posėdžių salę metamos ašarinių dujų granatos, po to iškart įsiveržia kaukėti vyrai, suguldo ir uždeda atrankius visai opozicijai, konservatorius Razma iš tribūnos replikuoja: "Čia viskas teisingai", keletą kartų STT vyrai iššaunama į lubas. Po to - nuo opozicijos nuima atrankius ir kaukėti vyrai palieka Seimo rūmus, išsivesdami valytoją ir išsinešdami opozicijos telefonus.

   Efektinga: reginys tikras, filmuoja savi, ruporų kalbos parašytos, reportažai parengti.

   STT vyrukai dar tik mokosi, jiems dar viskas prieš akis.

   O tai, kad konservatorius Pavilionis žemina prezidentą, kalbėdamas su rusų pokštautoju - netikėkite tuo įrašu, nes tai - ne jis, o nugrimuota Juknevičienė, arba gal tie žodžiai iš Pavilionio buvo išgauti kankinimo būdu? Nes šiaip gi šis jaunavedys - geras, mandagus, švelnus, tolerantiškas - bent pats sau. O svarbiausia - reikšmingas ir svarbus. Be jo - na, niekaip.

   O kol kas - realybė tokia: STT kratas daro, pas ką nori ir kada nori, jei neleidi - duoda į snukį, tarnybos klausosi, seka, ką nori ir kada nori.

   Į banko sąskaitas įlyst, nuskaičiuot pinigus gali, kada sugalvoja.

   Įstatymus priimt, užčiaupti oponentą viešoje erdvėje, persekioti už nuomonę, teisti, neleisti mitinguoti, išsisakyti - viskas įmanoma ir sąrašas nėra baigtas.

   Ar yra riba?

   Aš vis manydavau, kad gyvenime būna dugnas. Pasirodo, dugno - nėra.

   Iš Vokietijos po savo veseilios už mokesčių mokėtojų pinigus grįžęs Pavilionis Seime jaučiasi kaip savo dvare. Konservatorių jis buvo sutiktas kaip "didvyris".

   Visi ir viskas jam Dzin, tame tarpe - Prezidentas.

   "Nes Lietuva - parlamentinė respublika, o mes esame didžiausia partija, premjerė, užsienio reikalų ministras - mūsų, jie mąsto taip pat, kaip aš".

   Pavilioniui jūra - iki kelių. Nes Įstatymais ir visų mūsų pinigais jis naudojasi, kaip savo nosine.

   Bet už valstybės atstovavimą - gėda.

   Sunku įsivaizduoti, kaip mes atrodome užsienio diplomatų akyse, nes, ko gero, ir su jais Žygis panašiai pasikalba, atvirai ir be užuolankų niekindamas kitus, aukštindamas save ir menkindamas tautą.

   O sugrįžus į Lietuvą, po Pavilionio vojažų" Europoje, jam konservatoriai dar ir "raudoną kilimėlį" patiesia - "kaip faina. Ane?"

   Valdžioje jie jaučiasi kaip tikri dievai, jie nori kontroliuoti viską: nuo verslo iki besipučiančios biurokratinės mašinos ir užsienio politikos.

   Jie nemato žmonių, negerbia valstybės, menkina Prezidentą ir nužmogina tautą, bando iškilti patys, tenkina bet kokį savo ego.

   Jiems Dzin, kaip mes atrodome pasaulyje, ir kad toks jų elgesys rizikuoja mūsų nacionaliniu saugumu.

   "Savi" ruporai kas vakarą šlovina jų "pergales", o tapinų ir LRT armija, ištikimai stovi jų "garbės sargyboje".

   Tačiau stop, brangieji, premjerės išvedžiojimai, kad "politikas" irgi žmogus" - nesuteikia jiems teisės taškyti visų mūsų pinigus ir neleidžia prabangos valstybės pareigūnui plūstis. Jau nekalbant apie Maldeikienės išpuolius prieš Lietuvą viešumoje.

   Policininkai ir chirurgai - irgi žmonės. Jeigu jie imtų šitaip skeryčiotis savo profesijose - Lietuvėlei greitai ateitų pabaiga.

   "Valdininkų nebaudžiamumas stiprėja. Progresuoja. Dar žingsnis ir maldeikienės, pavilioniai, juknevičienės, kubiliai pradės kandžiotis į kojas, pulti žmones gatvėse, "- rašo Jurga,- kam mus tokių reikia. Išlaikai, šeri ir dar turi prižiūrėti, kaip vaikus. Ir kitaip nebus, kol mes jų nepastatysim į vietą, kol neperrinksim, kol nenustumsim nuo lovio - turėsim nuolat juos ganyti, kontroliuoti. "

   Ar sugebės kas nors parašyti skundą į EP etikos komisiją, į Seimo etikos komisiją? Ar nenorės "teptis rankų"?

   Juk visi jie privalo nešti atsakomybę už savo klaidas ir piktnaudžiavimus.

   Dievais jie jaučiasi tik todėl, kad mes prieš juos klūpome.

   O mums lieka - bejėgiškumas, pyktis, nuoskauda, neapykanta, panieka jų galiai ir puikybei, neviltis, tyli stiprybė ginantis

   O paskui stebimės - iš kur Lietuvoje tokie depresijų ir savižudybių skaičiai?

   Sakoma, kas mūsų nenužudo, - padaro stipresniais. Lietuvoje, tada jau, turėtų būti visi galiūnai ir tikrai ne vienas Savickas.

   Matant tokią valdžios savivalę, nužmogėjimą, niekinamą tautą, visur kišamą vaivorykštę, - žmonės nusivilia, atsiriboja, renkasi emigraciją, alkoholį, priklausomybes, pagieža liejasi laisvai.

   Nes esame prieš savo valią priversti lankstytis aukštesniam. O tie aukščiau stovintys jau lipa per kitų galvas. Be gėdos, be sąžinės graužimo, be skrupulų. "Elitas" jau neslepia padugnių žargono. Jų išsikalinėjimai kelia siaubą, pyktį ir koktumą. Jie piktnaudžiauja savo menama galia, jie džiaugiasi savo galimybėmis, įtakomis ir "laisve".

   Jie - laisvo gyvenimo vergai, imituojantys "laisvę", komiškai persistengiantys, nelaiku ir ne vietoje išsišokantys su savo vapalionėmis, aukščiau stovinčių ginami ir lepinami.

   Jie dangstosi po valdžios įvaizdžio "kostiumais", vaikšto išdidžiai atkištomis krūtinėmis, o iš tikrųjų jie yra - "elitiniai" nabagai, jokios atsakomybės nejaučiantys dvasios ubagai.

   Jie bet kada išduos draugą, "parduos" partijos kolegą, tai kompensuos turtu, gerove, statuso ženklais, kurie turės būti visiems matomi. Jiems nuolat reikia "pripažinimo", tapšnojimo per petį, dėl valdžios ir savo gerovės jie išsižadės visko.

   "Ironiška ir tragiška, kad laisvoje Lietuvoje jų ne mažta, o sparčiai daugėja", - rašo profesorė Rasa, - jų vaivorykštės kelia didelį nerimą, jomis jie maitinasi, kvėpuoja, jie nori, kad tuo sektų vaikai, jaunimas. Jie naiviai įsivaizduoja, kad dėlto taps "laisvi" ir "pažangūs".

   Jie nemokėjo, o gal jau pamiršo Tautiškos giesmės žodžius ir prasmę. Jų dėka į žmonių širdis įsėlino nepasitikėjimas valstybe. Tokių kaip jie dėka, tauta viena, o Lietuvos - dvi.

   Valstybė tapo monstru, o Lietuvoje lieka vis mažiau Tėvynės.

   Teliko himnas, - giesmę jie uždusino.

   Jie giriasi savais ryšiais, džiaugiasi tuo, kad yra "svarbiausi", "reikšmingiausi".

   Ar juos kas prisimins po pusmečio? Tikrai ne.

   Nes jų vieta - žmonių užmarštyje, jų pavardės liks Tautos istorijos sąvartyne.

   "Pala pala, - sako Jonas iš Lietuvos pakraščio, - jeigu jau taip, - tada pakalbėkime pavyzdžiais, dalykiškai.

   Kad ir apie Puidoko padėjėjo sulaikymą ir apie prievartą prieš Seimo narį."

   Nors esame "tamsuma", bet kiekvienai kaimo vištai aišku, kad STT įvykiai Seime, panaudotos prievartos prieš Seimo narį istorija, įgauna visai kitą pobūdį.

   Stop, vyrai. Lošimų įstatymą, dėl kurio kilo šis triukšmas, pateikė konservatoriai, liberalai ir Laisvės partija.

   Buvo siūloma lošimų ir loterijų mokestinį tarifą pakelti nuo 5 iki 10 %. Ta pati Seimo narių grupė užregistravo ir kitą įstatymą, kurį priėmus loterijų organizatoriai paramai skirtų ne 8, bet 16% sumos nuo išplatintų bilietų.

   Po kelių savaičių tie patys parlamentarai persigalvojo ir pasiūlė tarifą didinti vos vienu procentu.

   Kas privertė juos persigalvoti?

   Nagrinėjant šią istoriją, kaip galimą kyšininkavimą ir prekybą poveikiu, kyla klausimas:" Kodėl pastarieji persigalvojo ir atsitraukė?"

   Lošimo versle sukasi milijonai. Nekyla abejonių - šio verslo atstovai suinteresuoti, kad šis įstatymas nebūtų priimtas.

   Jiems tai pavyko ir be 50 tūkstančių kyšio, apie kurį prabilo konservatoriai.

   Tačiau kyla kitas, kur kas svarbesnis klausimas: "Ar patys konservatoriai negavo gerokai daugiau, o STT agentai iškratė visai ne tas kišenes ir užlaužė visai ne tas rankas?" - klausia Jonas.

   Nes konservatoriai, liberalai ir "Laisva nuo proto" partija sugeba viską.

   Skaityti komentarus

   Arunas Ribinkevicius 2021 14 06 01:31

   Laukiam nesulaukiam rinkimu. Kokiu budu galima sulaukti ju greiciau? Gal zinote?

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Ruta 2021 14 06 07:44

   Dekui autorei!

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai