°C
   2022 06 25 Šeštadienis

   Aidas Gedvilas: Jeigu demokratijos kūrėjai pamatytų šiandien Seimo etikos ir procedūrų komisijoje vykusį balaganą, jie apsiverktų kruvinomis ašaromis!

   Nuotrauka: Minfo koliažas

   Autorius: Aido Gedvilo Facebook įrašas
   2021-10-26 21:00:00

   Svarstant klausimą dėl balsavimo rezultatų įteisinant mokamą darbuotojų testavimą, vyko neįtikėtini dalykai, kurie labiau tiktų teatro scenoje, o gal net cirko arenoje, o ne tautos atstovybėje, kuri turėtų veikti ir vadovautis įstatymais. Bet valdančiųjų partijų atstovų pastangomis visas posėdis virto paprasčiausiu balaganu.

   ...nors Seimo IT specialistai konstatavo, kad:
   - mano kortelė buvo ištraukta balsavimo metu iš balsų skaičiavimo pultelio,
   - neįmanoma nustatyti kada ir ar iš viso buvo paspaustas registracijos mygtukas balsavimo pultelyje,

   ... buvo priimtas kardinaliai priešingas turimoms faktinėms aplinkybėms, logikai ir sveikam protui sprendimas – balsavimo rezultatų nenaikinti ir nerengti naujo balsavimo.

   Dar daugiau – buvo visiškai neįvertinta tai, kad man nebuvo leista pasisakyti po balsavimo, o posėdžiui pirmininkavęs Jurgis Razma iš pirmininko vietos tiesiog pabėgo. Na, o galiausiai, sprendimas Posėdyje buvo priimamas už uždarų durų, t.y. neleidžiant man net dalyvauti diskusijoje!
   ---
   Įstatymo viršenybė, teisė, moralė ir objektyvumas kai kuriems Seimo nariams tėra tik skambūs žodžiai, kai partijų interesai tampa viršesni už principus, sąžinė gali ir pailsėti.

   ... o man belieka konstatuoti tik vieną: įstatymas dėl privalomojo darbuotojų testavimo jų pačių lėšomis Seime buvo priimtas neteisėtai, nes į balsavimą aš BUVAU ĮTRAUKTAS PRIEŠ SAVO VALIĄ!

   ---
   NORINTIEMS ŽINOTI DAUGIAU:

   Remiantis gauta informacija iš LRS kanceliarijos Veiklos administravimo departamento Informacinių sistemų skyriaus Analitiko matoma, kad mano kortelė buvo įdėta anksčiau, nei prasidėjo balsavimas. Tai įvyko todėl, kad turėjau pasisakyti „PRIEŠ“. „Registravimasis balsuoti“ nepaneigia sistemos klaidos galimybės todėl, kad „BOSCH diskusijų-balsavimo įranga nefiksuoja duomenų, kada buvo paspaustas vienas arba kitas balsavimo pultelio mygtukas“.
   Tuo labiau, turime patvirtinimą, kad kortelė buvo ištraukta „dar vykstant balsavimui“. Tai įrodo, kad nei registruotis, nei balsuoti neketinau. Manau, ydinga, kad „kortelės ištraukimas neturi įtakos BOSCH įrangos fiksuojamam rezultatui“ todėl, kad kortelės ištraukimo faktas savaime reiškia apsisprendimą nedalyvauti balsavime ir rodo nebaigtą balsavimo procesą. Todėl niekaip negalima daryti išvados, kad gali būti tvirtinamas registravimosi balsuoti mygtuлo paspaudimo faktas.
   Kadangi įranga nefiksuoja tokių duomenų, tai negalima ir patvirtinti, kad buvo paspaustas mygtukas. Todėl darytina išvada, kad tai buvo BOSCH įrangos sistemos klaida.

   Sutinku su logiška išvada, kad kortelės neištraukimą būtų galima traktuoti, kaip dalyvavimą posėdyje ir norą būti registruotu, o ne atvirkščiai, t.y. kortelės ištraukimas rodo apsisprendimą nutraukti balsavimo procesą, nedalyvauti jame ir pasišalinti iš balsavimo sistemos. Įranga privalo ne tik suteikti galimybę pakeisti bet kokį balsavimo proceso veiksmą „Už“, „Prieš“, „Susilaikau“, bet ir pačios registracijos momentą.
   ---
   IR PABAIGAI:
   Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Seimo rinkimų įstatymo ir Seimo Statuto nuostatas, yra akivaizdu, kad vykdydamas savo veiklą Seimo narys savo valią (nuomonę, poziciją) svarstomais klausimais išreiškia balsuodamas "už", "prieš" arba "susilaikau". Joks kitas Seimo nario valios pareiškimo būdas (pasišalinimas iš Seimo posėdžio, atsisakymas balsuoti ar pan.) teisės aktuose nėra numatytas.

   Skaityti komentarus