°C
   2021 08 02 Pirmadienis

   Algimantas Rusteika: Pagalba Lietuvai. Trojos arklio mechanizmas

   Nuotrauka: Minfo koliažas

   Autorius: Algimantas Rusteika, Kauno forumas
   2020-11-19 17:00:00

   Kaip įpiršti žmonėms tai, ko jie nenori, kas priešinga prigimčiai, tradicijai, įsitikinimams? Tam jie išrado “razinos bandelėje“ principą, kai dokumente apie svarbų ir neginčytiną dalyką įdedi vieną “smulkmeną“, kurią šiuo triuku siekiama realizuoti. Ir visus tos “smulkmenos“ oponentus gali apkaltinti tuo, kad jie tam svarbiam ir neginčytinam dalykui prieštarauja.

   Nes ta “smulkmena“ ir yra esmė ir viso ilgo, kitais atžvilgiais lyg ir teisingo dokumento tikslas. Į žmogaus teises įdedi vienalytes “santuokas“, į kovą su smurtu prieš moteris – “socialinių lyčių“ prievartinį propagavimą, į vaikų teisių užtikrinimą – teisę išdraskyti šeimas.

   Kas įdomu, kad tam tikslui viena valstybė gali papirkti kitą, tikslingai finansuodama jai patinkančias veiklas kitos šalies viduje ir kontroliuodama, ar kitos šalies institucijos ir įvairios NVO vykdo užsakovo reikalavimus. Ir dvasios ubagai parsiduoda.

   Štai Stambulo konvencija – Lietuvoje neratifikuota ir negaliojanti. Bet sutartyje su Norvegijos Karalyste seniai jau numatyta, kad iš norvegų gaunami pinigai bus naudojami Stambulo konvencijos propagandai ir realizavimui.

   Pagal sutartį lėšų panaudojimą Lietuvoje kontroliuoja ne mūsų šalis: “Finansinių mechanizmų paramos administravimą prižiūri Norvegijos užsienio reikalų ministerijos ir Finansinių mechanizmų komiteto įsteigta Finansinių mechanizmų valdyba.“ Va taip.

   Citata:

   “SUSITARIMO MEMORANDUMAS DĖL 2014 -2021 M. NORVEGIJOS FINANSINIO MECHANIZMO ĮGYVENDINIMO

   (…)

   2014-2021 m. Norvegijos finansinis mechanizmas

   LIETUVA

   B priedas

   Įgyvendinimo schema

   E. Programa: Teisingumas ir vidaus reikalai

   (…)

   Ypatingi interesai (!)

   …Rengiant koncepcijos aprašą svarstoma galimybė iš anksto numatyti projektus, skirtus Stambulo konvencijos tikslams siekti ir vertybėms diegti, politikai tobulinti, policijos tyrimams, teismo procesams ir gerajai praktikai plėtoti.“

   O štai čia, net nepaaiškinant finansavimo kriterijų ir tikslų (matyt, “gerajai praktikai plėtoti“, ar ne?), numatytos lėšos visoms toms nesuskaičiuojamoms NVO erkėms, prisisiurbusioms prie ministerijų, kovojančioms už visokias keistas teisių teises:

   “D. Programa: Pilietinė visuomenė

   Programos tikslas: Pilietinės visuomenės ir aktyvaus pilietiškumo stiprinimas bei pažeidžiamų grupių įgalinimas

   Programai skirtos lėšos: 9 000 000 EUR“.

   Viską kontroliuos, suprantama, Norvegijos Karalystė. Muziką užsako tas, kas moka pinigus.

   Skaityti komentarus