°C
   2023 01 27 Penktadienis

   Algimantas Rusteika: Stipri šeima – stiprus Kaunas

   Nuotrauka: Algimanto Rusteikos asm. nuotr.

   Autorius: Algimantas Rusteika
   2023-01-23 15:00:00

   KODĖL MES ČIA?

   Didėja emigracija, mažėja gimstamumas, realios grėsmės valstybei akivaizdoje mūsų kasmet vis mažiau. Ir mūsų šalies ir Kauno ateities pagrindas - stiprios šeimos. Visi savivaldybės darbai turėtų būti vertinami kriterijumi: „kas gera šeimai, tas gera Kaunui“.

   Savivaldybė privalo sudaryti palankią šeimoms aplinką, skatinti vyro ir moters pasiryžimą kurti šeimą ir norą susilaukti vaikų. Tarnybos turi ne bausti, o pasitikėti šeimomis, jas gerbti ir joms padėti.

   Būtina apsaugoti šeimą, kurią sudaro Mama, Tėtis ir Vaikas, darželius ir mokyklas nuo institucine prievarta diegiamų, konstitucinei šeimos sampratai bei prigimtinėms vertybėms prieštaraujančių nuostatų. Tėvų teisė auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus ir būti saugiems nuo valstybės kišimosi privalo būti besąlygiškai užtikrinta.

   Savivalda turi sugrąžinti deramą pagarbą mokytojui ir vaikus ruošti šeimai, padėti jiems suprasti, kaip moteris ir vyras gali papildyti ir praturtinti vienas kitą.

   Vaikus auginantys tėvai turi turėti realią galimybę dalyvauti priimant savivaldybėje visus spendimus - nuo paslaugų jaunoms šeimoms namuose, darželių tinklo plėtimo arčiau namų iki pagalbos seneliams ir nemokamo viešojo transporto.

   Turi būti sudaryta konkreti Šeimos stiprinimo įstatymo įgyvendinimo programa mūsų miestui. Sustiprėjusios šeimos sutvirtins ir mūsų bendruomenes, ypač jeigu joms parodysime deramą pagarbą ir nuoširdžiai įsiklausysime į jų siūlymus. Netikime tokiais vadovais, kurie „geriau už kitus viską žino“, suteikdami kitų nuomonei išsakyti pusę minutės.

   Iki galo išgyvendinsime biurokratizmą, nesiskaitymą su kauniečių nuomone ir oligarchijos apraiškas. Mūsų valstybės pasirašytos Orhuso konvencijos, pagal kurią visuomenė turi teisę gauti visą informaciją aplinkos apsaugos klausimais ir dalyvauti sprendimų priėmime, turi būti besąlygiškai laikomasi. Negali būti jokio veiksmo bendruomenės teritorijoje, neaptarto su bendruomene.

   Būtina remti smulkų ir vidutinį šeimos verslą, mokestinėmis lengvatomis skatinti verslo teikiamą paramą kultūrai, sportui, jaunimo laisvalaikiui. Miesto bibliotekų, seniūnijų, mokyklų patalpos ir salės turi būti prieinamos ir atviros vietos bendruomenėms, asociacijoms, gyventojų laisvalaikiui ir renginiams. Seniūnijų teisės turi būti išplėstos, suteikiant daugiau savarankiškumo ir resursų.

   Visuomenė turi būti kuo daugiau įtraukiama į savivaldą. Prie savivaldybės turi būti įsteigtos šeimų teisių, jaunimo reikalų, kultūros, sporto ir kitų miesto gyvenimo sričių atstovybės, kurios turėtų realią galimybę teikti pasiūlymus, susipažinti su visais rengiamais sprendimais ir dalyvauti jų priėmime.

   Į koaliciją STIPRI ŠEIMA - STIPRUS KAUNAS susibūrė pilietinių organizacijų, skirtingų partijų žmones. Kaunas gali tapti geru pavyzdžiu mūsų šaliai.

   Neatlygintina politinė reklama

   Skaityti komentarus