°C
   2024 07 16 Antradienis

   Ar Klaipėdos rajonas taps zona be LGBTQ+ propagandos?

   Nuotrauka: sigitaskarbauskas.lt nuotr.

   Autorius: sigitaskarbauskas.lt informacija
   2023-06-26 21:00:00

   Siekiama Klaipėdos rajoną paskelbti erdve be genderizmo ir LGBTQ+ propagandos. Tokios iniciatyvos ėmėsi Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos narys Viktoras Kura. Politikas kviečia bendruomenę diskusijai, o sprendimo projektą Tarybai teiks rugpjūčio mėnesį.

   Rugpjūtį politikai balsuodami turėtų apsispręsti, ar Klaipėdos rajonas taps pirmuoju šalyje, uždraudusiu genderizmo ir LGBTQ+ propagandą. Kaip teigė V.Kura, ši idėja kilo gilinantis į katalikiškosios Lenkijos politikų sprendimus, įkvėpė ir kitų Lietuvos savivaldybių pavyzdžiai, kai aktualia tema buvo diskutuojama bendruomenėse, žiniasklaidoje. Stengiantis stabdyti LGBTQ+ ideologijos propagandą ir genderizmą, balsuoti už atitinkamos deklaracijos priėmimą buvo kviečiami ir Marijampolės bei Prienų savivaldybių politikai, tačiau balsuojant deklaracijai nepritarė. „Nesiekiu skleisti priešiškumo LGBTQ+Q bendruomenei, Tarybai teikiamos deklaracijos tikslas – apsaugoti vaikus nuo agresyvios porpagandos, stabdyti LGBTQ+ ideologijos skleidimą viešose institucijose ir saugoti tradicines vertybes, – teigė V. Kura.

   – Tai yra mano garbės reikalas, auginu anūkus, esu aktyvus bendruomenės narys, nenoriu tylėti ir nutylėti, kai matau, kas vyksta viešoje erdvėje, kaip sparčiai ir išradingiausiais metodais mėginama įtikinti vaikus, kad rinktis vieną iš kelių dešimčių lyčių – esą normalu. Pabrėžiu, kad deklaracija nėra nukreipta prieš žmogų ar žmonių grupę, deklaracija skirta užtikrinti konstitucinę tėvų teisę auklėti vaikus pagal tėvų įsitikinimus.“ Politiko nuomone, agresyvi genderizmo propaganda ir LGBTQ+ ideologijos prievartinis diegimas, kuriam nepritaria didžioji dauguma Lietuvos Respublikos piliečių, supriešina visuomenę, silpnina valstybę ir kelia grėsmę pagrindiniams visuomeninio ir tautinio gyvenimo principams ir vertybėms.

   Balsuos už deklaraciją

   V.Kura rugpjūtį politikams siūlys balsuoti už Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos deklaraciją „Dėl genderizmo propagandos ir LGBTQ+ ideologijos stabdymo savivaldybėje“. „Gindami vaikus, jaunimą, šeimas ir mokyklas nuo Konstitucijai prieštaraujančių vienalyčių ir translyčių šeimų diegimo, deklaruojame pasiryžimą sustabdyti kraštutinių mažumų bendruomenėms galimybę diegti visuomenėje nuostatas, svetimas mūsų tautos ilgaamžėms tradicijoms, vertybėms ir Dekalogu bei prieštaraujančių pagarba žmogaus orumui pagrįstai krikščioniškajai moralei,“- rašoma Tarybai teikiamoje deklaracijoje. „Klaipėdos rajono savivaldybės taryba gins mūsų bendrojo gyvenimo principus, pagrįstus ištikimybe tautinėms ir valstybinėms tradicijoms, prisirišimu prie krikščioniškųjų vertybių ir laisvės idealų. Darysime tai didžiuodamiesi mūsų istorija, kurios šaltinis – Lietuvos Krikšto aktas, daugybės lietuvių kartų pasiaukojimas kuriant kultūrinę ir tautinę tapatybę, Nepriklausomybės siekimo veiksmai. Mokykla turi ugdyti vaikams ir jaunimui meilę Tėvynei ir Tautos kultūrai, šeimai ir savo namams,“ – dėstoma deklaracijos tekste. Deklaracijoje taip pat skamba raginimas Seimui, Vyriausybei ir visoms savivaldybėms imtis darbų, siekiančių sustiprinti teisinę šeimos apsaugą bei imtis ryžtingų veiksmų, stabdančių reikalavimus sutapatinti vienalyčių porų santykius su šeima ir santuoka; riboti ideologinio pobūdžio organizacijų įtaką, veikiančių prieš Lietuvos tautinius interesus ir diegiančių Lietuvos švietime, žiniasklaidoje ir viešajame gyvenime konstitucinei šeimos sampratai prieštaraujančius sprendimus; imtis veiksmų ir vykdyti programas, informuojančias visuomenę, o ypač tėvus ir mokytojus, apie pavojų, susijusį su genderistiniu ir diskriminuojančiu tėvų nuomonę bei prigimtines šeimas auklėjimu, tos pačios lyties partnerysčių skatinimu ir leidimu tos pačios lyties poroms įsivaikinti vaikus. Visą Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybai teikiamą deklaracijos tekstą galima rasti ČIA. Aiškinamasis raštas ČIA. Tarybos sprendimo projektas ČIA.

   Lenkija stabdo „homopropagandą“ Pasak V.Kuros, Lenkijoje jau nuo 2019-ųjų prasidėjo miestų pasiskelbimas „zonomis be LGBTQ+ ideologijos“. Rezoliucijose reiškiamas nepritarimas „homopropagandai“, teigiama, kad LGBTQ+ teisių judėjimas pažeidžia pagrindines teises ir laisves, garantuojamas tarptautinės teisės aktuose, ginčija Lenkijos Konstitucijoje saugomas vertybes ir kišasi į religinių bendruomenių autonomiją. Šiuo metu maždaug trečdalis Lenkijos teritorijos laiko save zona be LGBTQ+. „Esu įsitikinęs, kad LGBTQ+ ideologijos propagavimas – grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui, nes kėsinasi į visuomenės moralinę tvarką ir prigimtinę šeimą – tautos, valstybės pagrindą. Didžioji dalis visuomenės nesutinka su siekiu keisti šeimos ir lyties sampratą. Manau, kad tradicijų ir vertybių besilaikantys politikai turi duoti atsaką į LGBTQ+ vykdomą dažnai agresyvią propagandą, bandant visuomenei prievarta primesti savo ideologiją. Galima ugdyti visuomenės pagarbą ir užuojautą LGBTQ+ žmonėms, jų supratimą, tačiau kartu būtina išreikšti kategorišką nepritarimą LGBTQ+ ideologijos propagandai,“ – įsitikinęs politikas.

   Citavo bažnyčios autoritetą V. Kura citavo vyskupą Joną Kaunecką, kuris teigia, jog su tradicijomis ir tikėjimu šiomis dienomis kovojama paslėpta kova. „Kova su tikėjimu yra daug sėkmingesnė, jiems daug geriau sekasi, nes skelbia kovą tik už žmogaus teises, tik už žmogaus laisvę. Iš esmės kova vyksta dėl vertybių painiojimo. Tikintieji vertybes priima tik pagal Dievo mokymą. Tikinčiajam negali būti laisvės be atsakomybės, be moralės. Dabartiniai, kurie skelbiasi ginantys žmogaus laisvę ir teises, iš tikro siekia laisvės tik nuodėmei. Laisvė be atsakomybės, be jokių įsipareigojimų visada pražudo žmogų, šeimas ir net valstybes, nes veda žmogų į nuodėmės vergiją, – žiniasklaidai yra sakęs vyskupas. -Bažnyčia visada turės rūpintis tautos morale ir net protestuoti prieš nemoralius, kad ir tarptautinius, susitarimus, sutartis,“ – viešai yra sakęs vyskupas J.Kauneckas.

   Siūlo diskutuoti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narys V.Kura kviečia visuomenę diskutuoti, ar Klaipėdos rajonas gali tapti zona be LGBTQ+ propagandos, siekiant apsaugoti vaikus, o ne skleisti homofobiją. Politikas įsitikinęs, kad ši deklaracija nieko nepuola, nesmerkia, bet gali tapti įrankiu mokyklai ir mokytojui įvykdyti veikiančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, siekiant apginti tradicines vertybes ir apsaugoti vaikus nuo vis aršiau brukamos LGBTQ+ ideologijos. Pasak V.Kuros, deklaracija nėra nauja, kaimyninėje Lenkijoje jau praėjusi visus europinius teismų procesus ir likusi, jos niekas neatmetė. Europos Komisija buvo pradėjusi tyrimą dėl Lenkijos „zonų be LGBTQ+“. Šiemet vasarį pareigūnai baigė pažeidimo nagrinėjimo procedūrą šiuo klausimu ir pažeidimų nenustatė. Pabrėžiama, kad vietos savivaldos institucijos, priimdamos šeimas ginančias rezoliucijas, naudojosi žodžio ir saviraiškos laisve. Buvo priminta, kad vietos valdžios rezoliucijų tikslas, be kita ko, buvo paremti konstitucijos saugomas tėvų teises auklėti savo vaikus pagal savo įsitikinimus. Politiko žiniomis, klausimą dėl panašios deklaracijos patvirtinimo ketinama kelti ir Kauno rajono, Pagėgių, Šilutės bei Šilalės savivaldybėse.

   Skaityti komentarus