°C
   2020 05 31 Sekmadienis

   Gediminas Merkys: KTU akademikai tyčiojasi iš valstybės herbo

   Nuotrauka: BNS nuotr.

   Autorius: Prof. Gediminas Merkys
   2019-11-30 17:00:00

   KTU Socialinių-humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas prof. A. Lašas surengė viešą akciją, kurioje tenka įžvelgti patyčias iš Lietuvos herbo. Detaliau žr. nuorodą apačioje:

   https://www.15min.lt/naujiena/...

   https://m.facebook.com/photo.p...

   Minėta KTU vieša akcija, panašu,  įvykdyta, kopijuojant VU rektoriaus neseną universiteto „diplomų už AČIŲ“ dalinimo viešą renginį. Deja, KTU dekano A. Lašo įgyvendinta vilniečių renginio kopija labai nevykusi, kad nesakytume, netgi asociali, nusikalstama. Ir štai kodėl.

   Vilniaus universiteto atstovai viešos protesto akcijos metu VISIEMS dalino diplomus... Vilniečiai, kurdami „diplomą“, nuo jo apdairiai nuėmė visus valstybinės heraldikos ženklus.  Kompiuterinių technologijų laikais labai paprasta tai buvo padaryti. Išėjo šmaikšti, karnavalinė viešo protesto akcija. Visai nekalta ir prasminga.


   Deja, A. Lašo kompanija dalino gatvėje  įšventinimo į „Kauno daktarus diplomą“ ant kurio puikuojasi LR herbas – Vytis. Nesusiprato nuo viešai dalinamo karnavalinio  „dokumento“ pašalinti valstybės  herbo. O gal nematė reikalo to daryti. Kaip ten bebūtų, tenka įžvelgti patyčias iš LR herbo. Akivaizdžiai pažeistas „LR Valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymas“. Pasak šio įstatymo, net savivaldybės ar miestelio herbas privalo būti gerbiamas, naudojamas, dauginamas ir platinamas tik pagal reglamentą.  Žr. įstatymą apačioje:

   https://e-seimas.lrs.lt/portal...

   Apmaudu, kad raudonas etines linijas KTU dekanas A. Lašas perlipa ne pirmą kartą. Jis viešai tyčiojosi iš konkuruojančio universiteto - VDU – herbo. Herbas tą kartą buvo sudarkytas: atsirado užrašas  „artes traktorales“, ant stilizuoto traktoriaus buvo pasodintas mūsų valstybės ir jos istorijos simbolis - Vytautas Didysis... Šita akcija buvo įvykdyta, negrabiai protestuojant prieš Žemės ūkio universiteto jungimąsi prie VDU.  Akademinio ombudsmeno institucija tą kartą konstatavo pažeidimą, o pats dekanas A. Lašas dėl neapdairaus, neatsakingo poelgio  buvo priverstas viešai atsiprašinėti.


   Toliau, Lietuvos valstybei svarbaus įvykio išvakarėse (turima galvoje Šv. Tėvo Pranciškaus vizitas) viešai kvietė studentiją ir žmones aktyviai piketuoti ir reikšti protestą dėl katalikų dvasininkų pedofilijos. Buvo platinamas agresyvus atitinkamos tematikos plakatas. Laimei, tada niekas į pseudo-kovotojo vienišiaus kvietimą neatsiliepė ir visai valstybei, visuomenei svarbus protokolinis renginys praėjo be incidentų. Panašu, kad papildomo streso Vadovybės apsaugos departamento vyrams anuomet nekilo. Priežastis – mūsų žmonių sąmoningumas ir svetingumas. Beje, šioje „daktarų“ diplomų dalijimo akcijoje neapsieta be tariamos įšventinimo procedūros, apšlakstant tariamai švęstu vandeniu. Ar čia nebuvo prasilenkta su etika, vertėtų to paklausti Katalikų bažnyčios atstovų.

   Niekas neneigia socialinio protesto ir politinės satyros kultūrinio vertingumo.  Valio, pirmyn. Šito Lietuvoje netgi stinga. Deja, marginalių patyčių tikrai nestinga. Visuomenė pagrįstai tikisi, kad mokesčių mokėtojų išlaikomas akademinis KTU lyderis, profesorius ir dekanas A. Lašas pagaliau išmoks „protestuoti“ civilizuotai, nesutrypdamas įstatymų, nepaniekindamas vertybių ir valstybės simbolių, neįžeisdamas skirtingų pažiūrų ir kultūrų žmonių.

   Ypač apmaudu ir stebėtina tai, kad A. Lašas yra socialinių mokslų, berods, politologijos docentas. Jo vadovaujamas fakultetas rengia, be kita ko, valstybės tarnautojus, socializuoja mūsų akademinį jaunimą. Panašu, kad A. Lašas nesupranta, ką nuolat daro ne taip. O gal fundamentalių vertybių, įstatymų ir etikos niekinimas yra jo credo, jo deformuotos tapatybės dalis? Ta proga klausimėlis mums visiems, bet pirmiausia – KTU rektoriui prof. E. Valatkai.  Ko toks fakultetas ir jo dekanas išmokys mūsų jaunimą? Ar A. Lašo demaršai ir destruktyvūs veiksmai, beje, sistemingai pasikartojantys, tikrai yra suderinami su jo profesiniu statusu, pareigomis ir universiteto misija? 


   Skaityti komentarus