°C
   2020 11 30 Pirmadienis

   Kęstutis Krikštaponis: ES Migracijos paktui – NE!

   Nuotrauka: Minfo koliažas

   Autorius: Kęstučio Krikštaponio Facebook įrašas
   2020-10-20 17:00:00

   Europos Parlamento frakcija „Tapatybė ir Demokratija“, kurioje susibūrė patriotinės ES šalių jėgos paruošė peticiją, kuria siekiama užkirsti kelią ES migracijos paktui. Jų siekis – surinkti bent milijoną parašų iš kiek galima daugiau ES valstybių piliečių. Kam brangi Lietuva – nepasididžiuokit, nepatingėkit ir pasirašykit šią peticiją. Nes jei Migracijos paktas pasieks Lietuvą – mūsų valdininkai jo net neskaitę pasirašys ir tuo pačiu pasirašys Lietuvos sunaikinimo planą. Kviečiu aktyviai sudalyvauti šioje akcijoje.

   Vertimas:

   UŽKIRSKIME KELIĄ ES MIGRACIJOS PAKTUI !
   ES MIGRACIJOS PAKTAS - EUROPOS UŽTVINDYMO PAKTAS

   2020 m. Rugsėjo 23 d. Europos Komisijos pateiktas prieglobsčio ir migracijos paktas atveria kelią masinės migracijos politikai. Tai būtų Europos gerovės, Europos tautų ir Europos kultūrų pabaiga.
   „TEISĖ Į MIGRACIJĄ“

   Technokratinis Briuselio elitas Migracijos paktu nori įgyvendinti tai, kas buvo paskelbta 2018 m. gruodžio mėn. Visuotiniame migracijos pakte įteisinama „teisė į migraciją“ visiems. Tuo pačiu tai reiškia tautų apsisprendimo teisės pabaigą.

   KOLONIZACIJA PER IMIGRACIJĄ

   Remiantis pretekstu „reikia pagerinti migrantų saugumą“, Migracijos paktu siekiama sukurti teisines, logistines ir politines prielaidas masiniam žmonių iš besivystančių šalių apgyvendinimui Europoje. Apie vietos gyventojų saugumą pakte net neužsimenama.

   SUPLANUOTAS POTVYNIS

   Migracijos paktas buvo parengtas už uždarų durų Briuselyje. Mūsų žemyno demografinė pertvarka (šnekamojoje kalboje- gyventojų mainai), kuri pateikta Migracijos pakte, buvo ruošiama visiškai slaptai ir nesuteikiant suinteresuotiems piliečiams teisės balsuoti.
   ES MIGRACIJOS PAKTAS TURI TRIS PAGRINDINIUS TIKSLUS
   1 - IMIGRACIJOS SKATINIMAS !

   Tikrieji pabėgėliai prilyginami ekonominiams migrantams, o tuo pačiu legali imigracija prilyginama nelegaliai; išplėstos šeimų susijungimo galimybės, imigracijos į ES tikslais naudojant ES finansuojamus užsakomuosius laivų ir lėktuvų reisus; tuo pat metu tariamai „humanitarinės“ organizacijos, kurios iš tikrųjų yra nelegalaus kontrabandinio verslo dalis, yra „dekriminalizuotos “!

   2 – DEPORTACIJOS SUNKINIMAS!

   Jei viršyti deportacijos terminai, visi nelegalūs migrantai automatiškai gauna leidimus gyventi ES; jūroje surinkti migrantai privertinai plukdomi į ES; priemonės, kaip pvz. sankcijos, skatinančios kilmės šalis atsiimti savo tautiečius, turi būti uždraustos.

   3 – PRIVALOMAS APGYVENDINIMAS!

   Migrantai privalo būti apgyvendinti visose ES valstybėse narėse pagal paskirstymo schemą, pagrįstą vietos gyventojų skaičiumi ir BVP; sergantiems asmenims, šeimos nariams ir nepilnamečiams iki 12 metų, leidimai atvykti į šalį išduodami nedelsiant.

   VISA TAI TURĖTŲ DAR LABIAU PADIDINTI IMIGRACIJĄ Į EUROPĄ ! TAI BŪTŲ EUROPOS SAVIŽUDYBĖ!

   ES turi raktus į Europos namus. Тai ES sienų kontrolės įstatymai. Dabar ji atidaro duris be mūsų sutikimo ir prašo viso pasaulio ateiti pas mus ir pasilikti. Turime susigrąžinti šį raktą. Priešingu atveju mes būsime užgrobti ir galiausiai tapsime benamiais!

   ŠVEDIJOS SOCIALISTĖ IR ES VIDAUS REIKALŲ KOMISARĖ YLVA JOHANSSON 2020 M. RUGSĖJO 24 D. PASAKĖ, KUR LINK TURIME JUDĖTI:

   „Turime sukurti naujas legalios imigracijos galimybes. Jos turi būti sudarytos ne tik aukštos, bet ir vidutinės ar žemos kvalifikacijos darbuotojams, kurie nori atvykti į Europos Sąjungą ...“
   NEABEJOTINOS PAKTO PASEKMĖS
   Per kelerius ateinančius metus į Europą galėtų atvykti 68 milijonai imigrantų. Dauguma jų - iš besivystančių šalių.
   Pasekmės :
   mūsų socialinių sistemų žlugimas;
   mūsų Europos kultūrų ir civilizacijų, turinčių savo vertybes ir gyvenimo būdą, sunykimas;
   lygiagrečių visuomenių ir pavojingų teritorijų (No-Go-zonos) visoje Europoje didėjimas;
   masinis nedarbas ir didėjanti būsto krizė;
   didėjantis nusikalstamumas ir konfliktai;
   tolesnis radikalaus islamo progresas ir teroro banga visoje Europoje.

   MIGRACIJOS PAKTAS…

   ….YRA ANTIDEMOKRATINIS:

   Jis priimtas slaptai ir prieš Europos tautų valią.

   …PAREMTAS NETEISINGU AIŠKINIMU:

   masinė imigracija niekada nebuvo naudinga tų šalių visuomenėms, į kurias ji vyksta;
   tai nėra teisingas sprendimas, gelbėjant senėjančią visuomenę; tai nėra „normalu“. „Normalu“ – kai 99,5% pasaulio gyventojų yra sėslūs.

   ... YRA NEGRĮŽTAMAS:

   Šia masine migracija siekiama apgyvendinti žmones, kurie Europoje ir pasiliks.

   …YRA NAIKINANTIS:
   Didžiulis migrantų skaičius sunaikins ekonominę, socialinę ir kultūrinę mūsų tautų struktūrą, kurią europiečiai sukūrė per tūkstančius metų.

   PADĖKITE MUMS UŽKIRSTI KELIĄ MIGRACIJOS PAKTUI!

   Frakciją „Tapatybė ir Demokratija“ dalinai finansuoja Europos Parlamentas. Ji atsakinga už šio teksto turinį.
   Nuoroda peticijos pasirašymui.

   Skaityti komentarus