°C
   2021 04 13 Antradienis

   Robertas Vaišnoras: Tauta bunda

   Nuotrauka: Roberto Vaišnoro nuotr. | Minfo koliažas

   Autorius: Roberto Vaišnoro Facebook įrašas
   2021-04-05 18:00:00

   TAUTA BUNDA

   Nes jau suprato Jog -

   Niekas neateis išgelbėti mūsų

   Niekas neateis išgelbėti TAVO šalies!

   Todėl

   Tu privalai tai padaryti pats.

   Mes privalome tai padaryti patys.

   Mes turime kovoti už savo konstituciją.

   Mes privalome pasipriešinti tiems kurie bando ją paminti ir išniekinti.

   Politikai jau senokai pamiršo jog įstatymai ir konstitucija, visų pirma, galioja jiems.

   Jie pamiršo jog jie turi būti pavyzdys piliečiams kaip reikia gerbti įstatymus ir juos vykdyti.

   Jie pamiršo kad jie yra išrinkti savo būrio rinkėjų bet ATSTOVAUJA VISIEMS šalies gyventojams

   Ne kažkokiai interesų grupei ar fanų grupelei. Ne.

   Jie atstovauja visą tautą. Jie priima sprendimus, kurie paliečia visą tautą.

   Jie kuria įstatymus kurie galioja visiems. Ir visų pirma JIEMS.

   Ne, jie nėra išskirtinė grupė išrinktųjų. Ne, jie nėra laisvi priiminėti sprendimus vien savo nuožiūra.

   Taip, jie privalo galvoti apie visas grupes kurios sudaro tautą, šalį.

   Deja, bet jie to nebepamena. O tiksliau APSIMETA jog nepamena ir nežino.

   Visi jų sprendimai yra susiję arba su galios stiprinimu, arba atstovavimu verslo ir lobistų grupėms, arba savo reitingų išsaugojimui su tikslu išlikti valdžioje.

   Jie nebetarnauja žmonėms. Jie tarnauja interesams.

   Todėl jie žaidžia politkorektiškumo cirką, vaizduoja pykčius ir opoziciją, apsimeta jog yra rūpestingi ir sprendžia šalies problemas.
   Jie meluoja į akis, jie vaidina prieš kameras ir fotoobjektyvus tik tam, jog atrodytų puikūs, tvarkingi, geri žmonės.

   Tokie kuriems rūpi šalies ateitis. Kuriems rūpi tautos gerovė, sveikata, finansai, švietimas.

   Deja, bet visa tai tik cirkas.

   Kuris, kuo toliau tuo labiau išryškėja kaip pigus, neskanus, netgi naglai ir šlykščiai nemokšiškai vaidinamas spektaklis apgavus žiūrovus ir plėšiant iš jų didžiules sumas už bilietus. Nepaliekant galimybės atsisakyti.

   Ir ne, niekas neateis mūsų išgelbėti broliai ir sesės.

   Mes patys privalome susiimti, kovoti, reikalauti.

   Iškelti savo aplinkos žmones į vietos miestų tarybas.
   Išrinkti paprastus žmones atstovauti mus – paprastus žmones.

   Todėl, kad politikai toli gražu nebėra profesija. Net seniausia pasaulio profesija yra daug profesionalesnė aplinka nei jie.

   Čia liko tik marionetės, interesų atstovautojai, žiurkėnai ir lėlininkai.

   Nebeliko nei sąžinės!

   Nei garbės!

   Nei savigarbos!

   Liko tik noras susidoroti su priešininkais. Liko tik noras jaustis svarbiais. Pūsti savo ego.

   Įsivaizduoti ir vaizduoti jog esi protingesnis už eilinį žmogelį.

   Pamirštant jog pats esi eilinis kaimietis, tik apsivilkęs kostiumą ir pritapęs gaujoje kitų tokių pat apsimetėlių, be garbės, be doros, be kiaušinių ir stuburo.

   Iš jūsų nemieli politikai liko tik mėšlo krūva, kuri dvokia.

   Ir tauta jau nebegali pakęsti to dvoko.

   Tauta jau kyla nuo savo sofų, fotelių

   Lenda iš savo rūsių ir garažų

   Eina iš savo kiemų, sodų ir daržų

   Tauta ima „šakes“ ir ruošiasi šį mėšlą išmėžti!

   Ruošiasi išvaikyti gyvulių ūkį ir pasiimti savo šalies vadžias atgal į savo rankas.

   Pakanka mums jau tų jūsų žaidimų!

   Pakanka mums jūsų prastos vaidybos!

   Mes atstovaujam savo protėvius, savo protėvių papročius, savo kraują ir genus!

   Mes atstovaujam savo šeimas, savo žemes, savo medžių šaknis!

   MES LIETUVIAI

   MES VALDOME LIETUVĄ

   Vargas visiems kurie stos skersai mūsų kelio!

   TAUTA BUNDA IR ATIDUNDA!

   Skaityti komentarus