°C
   2024 04 25 Ketvirtadienis

   Antanina Strumilienė: Ko norėčiau Jums palinkėti, paberdama saują žodžių?

   Nuotrauka: Minfo koliažas

   Autorius: Antanina Strumilienė
   2023-07-28 19:00:00

   Ko norėčiau Jums palinkėti, paberdama saują žodžių?

   Tegul laukimas būna gyvenimo dalis, bet ne visas gyvenimas.
   Visi, šiandien švenčiantys pirmojo pasimatymo ar santuokos jubiliejų, nepamirškite padėkoti Dievui, kad jis suteikė laimę Jums sutikti vienam kitą, kad suteikė drąsos mylėti ir pasiryžimo vesti.
   Kad suteikė stiprybės išbūti kartu sunkiausiomis akimirkomis.
   Tenesumenkina metų skaičiai santykių reikšmės.
   Tenesumenkina skaičiai santuokos prasmės.   Meilė nesibaigs tol, kol tikėsite stebuklais.
   "Tu esi viskas, ko man reikia. Esu laimingas, kad likimas mane apdovanojo tokiu žmogumi.
   Nežinau, ar nusipelniau tokios laimės.
   Nelabai suprantu, už ką.
   Jau du dešimtmečiai esu šalia Tavęs. Šalia nerealios moters.
   Tu - mano gyvenimo išminties ir švelnumo šaltinis.
   Aš noriu padovanoti Tau daugybę džiaugsmo minučių, o mūsų gyvenimas jas tepratęs.
   Aš myliu Tave ir nepaprastai vertinu Tavo pasitikėjimą.
   Tu - nuostabi. Tu - mano vienintelė.   Tu - nepakartojama moteris. Tegul Dievas saugo Tave ir mūsų Meilę".
   Linkiu kiekvienai iš Jūsų gauti TOKĮ sveikinimą.
   Žodžiai - galinga jėga.
   Žodžiai, plaukiantys iš širdies, širdį ir pasiekia.
   Po šiltų žodžių nušvinta akys, gimsta eilės, pasitraukia vėžys, nusirita nuo širdies akmuo, viltis meile suvilgo džiūstančias lūpas, dangus ir gyvenimas nusidažo gražiausiom spalvom.   Žodis sutaiko arba išskiria šeimas, žodis sustabdo arba sukelia karą, žodis sulaiko pakrikusią armiją ir pralaimėjimą paverčia pergale.
   Ne žodis kaltas, kad žmogus nesugeba jo ištarti.
   Kaip perdžiūvusiai žemei reikia lašo vandens, taip išalkusiai sielai reikia meilės žodžių.
   Ir dar būtinai reikia, kad tie ištarti žodžiai nesiskirtų nuo darbų.   Tada jie bus neatremiami ir galingi.
   Saugokite vieni kitus ir branginkite savo MEILĘ.

   Skaityti komentarus