°C
   2021 10 23 Šeštadienis

   Kaip pakeisti savo gyvenimą į gerąją pusę?

   Nuotrauka: Pixabay.com nuotr.

   2021-09-26 19:00:00

   Kas yra Karma?

   Karma yra rezultatas, kurį savo veiksmais sukaupia žmogus per daugelį gyvenimų. Kitaip tariant, karma yra sielos tendencija, kuri nuolat formuojasi jos reinkarnacijos procese. Žmonės gali sakyti, kad turi „blogą“ ar „gerą“ karmą, tačiau svarbu suprasti, kad tai visada yra jų pačių karma, kurią jie sukaupė dėl savo pasirinkimų ir veiksmų. Šio fakto suvokimas - kad mūsų gyvenimas yra mūsų veiksmų ir minčių atspindys - padeda nukreipti pastangas ir dabartyje priimti tokius sprendimus, kurie padės „sudeginti“ praeities karmą, sukaups gerą karmą ateičiai ir pakeis mūsų likimą. Budistas Lama Rinpočė Navangas Gehlekas sakė: „Kad ir kokios kančios mus užkluptų, tai yra mūsų karma. Mes patys kuriame karmą. Kas, be mūsų, turėtų už tai sumokėti? "

   Daugeliu atvejų žodis „karma“ turi neigiamą atspalvį ir yra naudojamas kaip įvaizdis, paaiškinantis visų žmogaus gyvenimo negandų ir bėdų priežastis.

   Tačiau terminas „karma“ neturi nei teigiamų, nei neigiamų atspalvių, o tiesiog reiškia „veiksmas“. Pagal priežasties ir pasekmės įstatymą - kitaip tariant, tai, ką sėjate, tą ir pjaunate - veiksmai gali duoti ir gerų, ir blogų rezultatų. Karma kaupiasi dėl mūsų pasirinkimų, mūsų sprendimų, mūsų veiksmų. Ši sielos tendencija judėti viena ar kita kryptimi pasireiškia kasdieniame gyvenime kaip įpročiai, mąstymo stereotipai, koncepcijos. Ir jie visada yra panašūs į tuos, kuriuos mes daug kartų darėme praeituose gyvenimuose. Štai kodėl žmonės kartoja tuos pačius veiksmus ir patenka į tuos pačius spąstus, kol neišmoksta savo dvasinių pamokų.

   Kaip sukuriama neigiama karma?

   Gyvenimas Žemėje fiziniame kūne mus apakina ir daro priklausomus nuo emocijų,. Lengvai darome klaidas, esame prisirišę prie džiaugsmų ir liūdesio. Mes gyvename sekdami savo troškimais ir malonumais. Pasauliniai troškimai, tokie kaip godumas, pyktis, neišmanymas, pasididžiavimas, abejonės, melas, skatina mus klysti, vėl ir vėl sieloje sukurdami neigiamas tendencijas. Šių tendencijų kaupimasis ir yra „bloga“ karma.

   Kaip karma „atidirbama“?

   „Atidirbti karmą“ reiškia išpirkti savo klaidas, kurias padarėme praeituose gyvenimuose. Pavyzdžiui, jei žmogus ką nors nužudė praėjusiame gyvenime, greičiausiai jis bus nužudytas per vėlesnę reinkarnaciją. Jis pateks į tokias situacijas, kai taps žmogžudystės auka, nesvarbu, ar tai būtų autoavarija, ar stichinė nelaimė, ar buitinė žmogžudystė. Jis patirs savo karmą, kol suvoks visą žmogiško gyvenimo reikšmingumą kaip dvasinio tobulėjimo galimybę. Esant priešingai situacijai, jei žmogų nužudo kitas asmuo, tolesniame gyvenime jis turės galimybę atsilyginti ir kaupti „blogą“ karmą. Arba jis gali atsiskayti žudyti kaltininką, kaupti „gerą karmą“ ir žengti aukščiau dvasinės saviugdos keliu.

   Karma suteikia mums galimybę mesti iššūkį ir atlikti dvasines užduotis, kurių nesugebėjome atlikti ankstesniame gyvenime. Kiekviename naujame gyvenime mes susiduriame tik su savo pamokomis ir mokomės jas teisingai priimti. Suvokta pamoka „pakelia“ mūsų proto būseną į naują sąmoningumo lygį - mokomės atleisti, vengti pakartotinių klaidų, paleisti senas priklausomybes ir atsikratyti proto prisirišimų.

   Kaip įveikti neigiamą karmą ir pakeisti savo gyvenimą į gerąją pusę?

   „Bloga“ karma kyla iš pasaulietiškų norų. Negalime pakeisti savo karmos, nes pjauname tai, ką kažkada pasėjome. Bet mes galime pakeisti karmos kryptį ir nuolat stengtis atsispirti pasaulietiškiems troškimams. Kaip? Mes turime laisvą valią. Mes galime pasimokyti iš praeities. Turime prisiimti atsakomybę už savo veiksmus ir kančias.

   Neigiamos karmos įveikimas yra nuolatinis suvokimas, kad daromi veiksmai turės pasekmės ir priėmimas to, kas vyksta, kaip praeities rezultato. Šis supratimas suteikia mums išminties ir užuojautos visoms pasaulio gyvoms būtybėms. Kai išmokstame suvokti, kad bet kuri gyva būtybė patiria tik tai, ką ji padarė kitų labui, išmokstame būti atjaučiantys, atleisti ir paleisti. Taigi iš visų gyvenimiškų situacijų semiamės reikiamų pamokų ir nesukuriame naujos „neigiamos karmos“. Būtent suvokimas ir vėlesnis prisirišimo prie pasaulietiškų norų įveikimas yra būdas atsikratyti „blogos“ karmos.

   Jogos, budizmo, pasaulio religijų ir moralinių bei etinių visuomenės dėsnių studijos, bendravimas su šventaisiais, šviesiais žmonėmis, meditacija, mantrų ir maldų kartojimas, fizinės askezės gali tapti šio kelio įrankiais. Visa tai padeda mums nuolat ugdyti dvasinę discipliną ir išmintį, kuri apsaugos mus nuo kritimo į senus įpročius ir kančias, atitrauks mus nuo pasaulietiškų troškimų jungo.

   Skaityti komentarus