°C
   2021 01 24 Sekmadienis

   Karaliaus Saliamono išmintis: Gyvenimas — nesibaigiantis Meilės šokis...

   Nuotrauka: Pixabay nuotr.

   2020-07-24 21:00:00

   Kai saulei pakilus karalius Saliamonas nusileido nuo kalno, papėdėje jo laukę žmonės pasakė:
    — Tu mūsų įkvėpimo šaltinis. Tavo žodžiai perkeičia širdis. Tavo išmintis nušviečia protą. Mes trokštame klausyti tavęs. Sakyk: kas mes?

   Jis nusišypsojo ir tarė:
    — Jūs — pasaulio šviesa. Jūs — žvaigždės. Вы — tiesos šventykla. Kiekviename jūsų yra Visata. Pasinerkite į savo širdį, klauskite širdies, klausykite jos su meile. Palaiminti tie, kurie supranta Dievo kalbą.

   — Kokia gyvenimo prasmė?

   — Gyvenimas yra kelias, tikslas ir atlygis. Gyvenimas — Meilės šokis. Jūsų tikslas — sužydėti. BŪTI savimi — didelė dovana pasauliui. Jūsų gyvenimas — Visatos istorija. Todėl gyvenimas yra nuostabesnis už visas teorijas. Žiūrėkite į gyvenimą kaip į šventę, nes jūsų buvimas čia yra vertingas pats savaime. Gyvenimą sudaro nesibaigiančių dabarties akimirkų seka. O dabarties akimirkos tikslas ir prasmė — būti akimirkoje — čia ir dabar.

   — Kodėl mus persekioja nelaimės?

   — Ką sėjote, tą ir renkate. Nelaimės — jūsų pasirinkimas. Skurdas — žmonijos kūrinys. Kančia — neišmanymo vaisius. Kaltindami kitus prarandate jėgas, pasiduodami geismui išbarstote laimę... Nubuskite! Vargšas tas, kuris savęs nepažino. Benamis tas, kuris savyje nerado Dievo Karalystės. Skurst tas, kuris veltui eikvoja savo laiką. Nepramiegokite savo Gyvenimo. Neleiskite miniai pražudyti savo Sielos.Tegul turtai netampa jūsų prakeiksmu... 

   — Kaip įveikti negandas?

   — Nesmerkite savęs. Jūs esate dieviški. Nelyginkite savęs su kitais. Už viską dėkokite. Džiaukitės - juk džiaugsmas kuria stebuklus. Mylėkite save, nes mylintys save moka mylėti ir kitus. Laiminkite pavojus ir kliūtis. Palaiminti drąsuoliai. Melskitės džiaugsme ir nelaimės jus aplenks. Melskitės, bet nesiderėkite su Dievu. Ir atminkite, padėka — geriausia malda, o laimė — skalsiausias maistas sielai.

   — Kaip rasti laimę?

   — Laimingi mylintys, laimingi dėkojantys. Laimingi atradę savyje ramybę. Laimingi yra tie, kurie rado savyje rojų. Laimingi yra tie, kurie dovanoja džiaugsmą, ir laimingi yra tie, kurie dovanas priima su džiaugsmu. Laimingi ieškantys. Laimingi nubudę. Laimingi tie, kurie girdi Dievo balsą. Laimingi yra tie, kurie išpildo savo paskirtį. Laimingi yra tie, kurie pažino Vienybę. Laimingi yra tie, kurie paragavo Dievo kontempliacijos skonio. Laimingi tie, kurie harmonijoje. Laimingi yra tie, kurie regi pasaulio grožį. Laimingi tie, kurie atveria save Saulei. Laimingi tekantieji kaip upės. Laimingi yra tie, kurie yra pasirengę priimti laimę. Laimingi išminčiai. Laimingi yra tie, kurie save pažino. Laimingi yra tie, kurie myli save. Laimingi yra tie, kurie šlovina gyvenimą. Laimingi yra kūrėjai. Laimingi laisvę pajutę. Laimingi yra atleidžiantys.

   — Kokia klestėjimo paslaptis?

   — Jūsų Gyvenimas — didžiausias lobis Dievo ižde. O Dievas — žmogaus Širdies brangakmenis. Jūsų vidiniai turtai neišsemiami,o gausa aplink jus - beribė. Pasaulis yra pakankamai turtingas, kad visi jame galėtų tapti turtingi. Todėl kuo daugiau duodate, tuo daugiau gaunate. Laimė stovi prie jūsų namų slenksčio. Atsiverkite gausai. Ir viską paverskite gyvenimo auksu. Palaiminti tie, kurie savyje rado lobius.

   — Kaip gyventi šviesoje?

   — Sugerkite kiekvieną Gyvenimo akimirką, nes neišgyventas Gyvenimas gimdo liūdesį. Ir atminkite: kas viduje, tas ir išorėje. Pasaulio tamsą gimdo širdies tamsa. Laimė — tai Saulės patekėjimas. Dievo kontemliacija — susiliejimas su šviesa. Nušvitimas — tūkstančio saulių švytėjimas. Palaiminti trokštantys šviesos.   — Kaip pajusti vidinę harmoniją?

   — Gyvenkite paprastai. Niekam nekenkite. Nepavydėkite. Tegul abejonės jus apvalo, o ne atima jėgas. Pašvęskite savo Gyvenimą nuostabiems dalykams. Kurkite dėl pačios kūrybos ir jos teikiamo džiaugsmo, o ne dėl pripažinimo. Žiūrėkite į aplinkinius kaip į Dievo dovanas. Praeitį geriausia perkeičia nesidairymas atgal. Dovanokite Pasauliui save ir savo kūrybą. Užliekite savo kūnus Meile. Tapkite Meilės energija, nes Meilė viską sudvasina. Kur Meilė — ten Dievas.

   — Kaip pajusti gyvenimo pilnatvę?

   — Laimingi geba viską perkeisti ir transformuoti. Nelaimingi lieka vergais, o laimė myli laisvę. Iš tiesų, džiaugsmas yra ten, kur Laisvė. Studijuokite Laimės meną. Atsiverkite Pasauliui ir Pasaulis atsivers jums. Atsisakę pasipriešinimo jūs tampate savo Gyvenimo šeimininkais...   Ir pažvelgęs į visus su meile jis pridūrė:
   — Dar daugiau išminties jums atskleis jūsų pačių vidinė Tyla… Tik būkite Savimi!

   Gyvenkite harmonijoje! Būkite Savimi!

   Skaityti komentarus