°C
   2021 11 27 Šeštadienis

   Ramunė Surdokienė: Maldos galia

   Nuotrauka: Pixabay nuotr.

   Autorius: Ramunė Surdokienė
   2021-10-29 19:00:00

   Šie laikai yra paskutinieji. Tai įstabus laikas atsiversti, nurimti ir laukti. Laukti nuolankiai ir pasitikinčiai maldoje. Nors gali atrodyti, jog reikia šaukti, kovoti, eiti
   į demonstracijas, bet žmogus yra per silpnas, jog savo fizinio kūno jėgomis ir ribotu protu nugalėtų tą nematomą Tamsos Jėgą, kuriai leista šiuo metu gaubti mūsų pasaulį. Visa tiesa ir pranašystės yra užrašytos Šventajame Rašte, tačiau daugumas nenori matyti ir girdėti Tiesos, kuri taip aiškiai mums nupasakota.

   Žemė banguoja, dreba, purtosi ir valosi. Visi žmonės sunerimę blaškosi nežinodami, koks priešas juos puola, nors priešas yra Nematomas. Tai blogio jėga, kuri mus gali valdyti, jei skendime nuodėmėje ir atmetame savo Kūrėją – Dievą.

   Tampame pagoniška šalimi, nors mūsų šaknys yra krikščionybėje. Nepaklusnumas Dievui sukelia dabartines pasekmes, nors Jis mūsų nebaudžia, tai mūsų širdžių kietumo padariniai.


   Tačiau nenusiminkime, mes vis dar turime paveldą ir Dievo pažadą. Net ir tie, kurie netiki, vis dar turi galimybę tarti savąjį “TAIP” Viešpačiui ir taip tapti Jėzaus vaikais.

   Tereikia visiems susivienyti ir pradėti kalbėti savo lūpomis “TĖVE MŪSŲ, kuris esi danguje, teesie šventas Tavo vardas, teateinie Tavo karalystė”.

   Mes esame Šv. Mergelės Marijos globojama tauta, išmelsta ir išbučiuota. Kai pasaulyje siaučia stichijos, karai – mūsų šalis dar yra maksimaliai įmanomoje apsaugoje dėl maldų, kurios ateina iš mūsų tautos žmonių lūpų.


   Tad melskimės. Tie, kurie tai daro ilgą laiką ir nuolatos, maldomis apsaugo mus, likusiuosius, kurie dar Dievo nepažįsta, bet prisiminkime, jog vis esame gavę Šventojo Krikšto dovaną ir kiekviename iš mūsų gyvena Kristus.

   Prisiminkime, kieno mes esame ir neleiskime blogio jėgoms šeimininkauti mūsų šalyje, šeimose ir asmeniniame gyvenime. Pakvieskime Jėzų Kristų į savo širdis, Jis gyvena mūsų širdyse, tik atverkime Jam kelią į save. Kelią per maldą.

   Šventi žodžiai, tariami mūsų lūpomis yra be galo galingi. Jie sutrauko šėtono pančius ir mes tampame laisvi. Nuolat prašykime Švenčiausiosios Mergelės Marijos apsaugos, nes Ji yra mūsų Mama, o Jos šventumo negali pakęsti tamsa  - “SVEIKA MARIJA, malonės pilnoji!”


   Artėjant visų Šventųjų iškilmėms, uždekime pašventintas žvakutes namuose ir tarkime “ne” velnių šventei (Helloween), kurią skuba švęsti visas pasaulis. Būkime stiprūs ir nepajudinami Maldoje, gėryje ir šventume, o ne varge, skausme ir mele.

   Šis tamsos laikas yra neišvengiamas, bet vis daugiau mūsų teprisijungia į Šventąją Maldą, tegul mūsų širdys pamažu atšyla ir pasitiki. Pasitiki Tuo, kuris visą Gyvenimą mus be galo mylėjo ir vis dar myli – Jėzumi Kristumi.


   Pasitikime mūsų Išganytojo gimimo metą su didžiausia pagarba, begaliniu dėkingumu ir Meile Jam, nes Jis už kiekvieną iš mūsų atidavė savo gyvybę ant Kryžiaus. Padovanokime Jėzui save. Tai yra tikrasis mūsų Kelias ir Išganymas.

   Meldžiuosi už kiekvieną iš jūsų ir tikiu, jog daugumas įveiks sunkumus ir pagaliau pasieks Pažadėtąją Žemę.

   Melskimės.

   Skaityti komentarus