°C
   2021 11 27 Šeštadienis

   Sakmė apie pasitikėjimą savimi

   Nuotrauka: Pixabay.com nuotr.

   2021-10-24 17:00:00

   Vieną dieną jaunas vyras atėjo pas Mokytoją ir pasakė:

   - Aš atėjau pas jus, nes jaučiuosi toks nelaimingas ir bevertis, kad nenoriu gyventi. Visi aplinkui sako, kad aš esu nevykėlis, maištininkas ir idiotas. Prašau, Mokytojau, padėkite man!

   Mokytojas, trumpai žvilgtelėjęs į jaunuolį, skubiai atsakė:

   - Atsiprašau, bet aš dabar labai užsiėmęs ir niekaip negaliu tau padėti. Man skubiai reikia sutvarkyti vieną labai svarbų reikalą, - ir, šiek tiek pagalvojęs, pridūrė: - Bet jei sutiksi man padėti mano reikale, po to tikrai tau padėsiu.

   - Su ... su malonumu, Mokytojau, - sumurmėjo jaunuolis, karčiai pastebėdamas, kad vėl buvo nustumtas į antrą planą.
   - Gerai, - tarė Mokytojas ir nuėmė nuo kairiojo mažojo piršto mažą žiedą su gražiu akmeniu.

   - Imk savo žirgą ir šuoliuok į turgaus aikštę! Skubiai turiu parduoti šį žiedą, kad galėčiau grąžinti skolą. Pasistenk už jį gauti kuo daugiau ir nesitenkink mažesne kaina nei auksinė moneta! Jok dabar ir grįžk kuo greičiau! 

   Jaunuolis paėmė žiedą ir išjojo. Atvykęs į turgaus aikštę, jis ėmė siūlyti žiedą prekeiviams, kurie iš pradžių susidomėję žiūrėjo į jo prekę.

   Tačiau vos išgirdę apie auksinę monetą, jie iškart prarado susidomėjimą žiedu. Vieni atvirai juokėsi jam į veidą, kiti tiesiog nusigręžė, ir tik vienas pagyvenęs pirklys jam maloniai paaiškino, kad auksinė moneta yra per didelė tokio žiedo kaina ir kad gali būti tik varinė ar bent jau sidabrinė už tai duota.

   Išgirdęs seno vyro žodžius, jaunuolis buvo labai nusiminęs, nes prisiminė Mokytojo įsakymą nenuleisti kainos žemiau auksinės monetos. Pasivaikščiojęs po visą turgų ir pasiūlęs žiedą geram šimtui žmonių, jaunuolis vėl pakinkė savo arklį ir grįžo atgal. Giliai nusivylęs dėl nesėkmės, jis atėjo pas Mokytoją.

   - Mokytojau, aš negalėjau įvykdyti jūsų nurodymo, - liūdnai tarė jis. - Geriausiu atveju už žiedą galėčiau gauti porą sidabrinių monetų, bet jūs man pasakėte, kad netiks mažiau nei auksinė! O šis žiedas nėra tiek vertas.

   - Ką tik pasakei labai svarbius žodžius, sūnau! - atsakė Mokytojas. - Prieš bandant parduoti žiedą, būtų malonu nustatyti tikrąją jo vertę! Na, kas gali tai padaryti geriau nei juvelyras? Eik pas juvelyrą ir paklausk, kiek jis mums pasiūlys už žiedą. Kad ir ką jis tau atsakytų, neparduok žiedo, o grįžk pas mane. 

   Jaunuolis vėl sėdo ant arklio ir nujojo pas juvelyrą.

   Juvelyras ilgai tyrinėjo žiedą pro didinamąjį stiklą, paskui jį pasvėrė nedidelėmis svarstyklėmis ir galiausiai atsisuko į jaunuolį:

   - Pasakykite Mokytojui, kad dabar aš negaliu jam duoti daugiau kaip penkiasdešimt aštuonių aukso monetų. Bet jei jis duos man laiko, aš nusipirksiu žiedą už septyniasdešimt, atsižvelgiant į sandorio skubumą.

   - Septyniasdešimt monetų?! - linksmai nusijuokė jaunuolis, padėkojo juvelyrui ir visu greičiu puolė atgal.

   - Sėsk čia, - pasakė Meistras, išklausęs gyvą jaunuolio pasakojimą. Žinok, sūnau, kad tu esi būtent šis žiedas. Brangus ir nepakartojamas! Ir tik tikras ekspertas gali tave įvertinti. Taigi kodėl vaikščioji po turgų ir tikiesi, kad tai padarys pirmasis sutiktas žmogus?

   Skaityti komentarus