°C
   2024 05 28 Antradienis

   Vilija Aleknaitė-Abramikienė: „Tėvai yra lygiaverčiai švietimo proceso dalyviai“

   Nuotrauka: Seimo kanceliarijos archyvo nuotr.

   Autorius: Vilija Aleknaitė-Abramikienė
   2021-03-02 13:00:00

   Kovo 1 d. Seime vyko Seimo Laikinosios parlamentinės grupės „Už šeimą“ surengta diskusija, kurioje aptartas tėvus ir šeimas vienijančių organizacijų kreipimasis į Seimo narius. Tėvų organizacijos išreiškė susirūpinimą dėl to, kaip vykdomas Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai (SLURŠ) programos atnaujinimas. Pagal buvusio švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą, 2019 m., patvirtinus ugdymo programų atnaujinimo gaires, buvo žadėta išsaugoti SLURŠ programą, papildant ją naujais aspektais. Tačiau besikreipiančių organizacijų požiūriu, atnaujintame programos projekte visiškai neliko esminių ankstesnės programos nuostatų.

   Siekiant išklausyti visas suinteresuotas puses, išsiaiškinti problemas ir rasti jų sprendimus, į diskusiją buvo pakviesti ir dalyvavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Nacionalinės švietimo agentūros, Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos, Lietuvos tėvų forumo, Sąjungos „Vardan šeimos“ ir kitų organizacijų atstovai.

   Pasak tėvų organizacijų, SLURŠ programa buvo rengiama dvejus metus, dalyvaujant labai platų požiūrių spektrą atstovaujančioms visuomeninėms organizacijoms. Buvo rastas sutarimas. Tačiau nespėjus programos įgyvendinti mokyklose, vėl imtasi radikalių pokyčių. Pasiūlytas naujas Socialinio, emocinio, sveikatos ugdymo ir žmogaus saugos programos projektas, kuriame nėra integruotos nei rengimo šeimai, nei lytiškumo ugdymo programos dalys.

   Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Nacionalinės švietimo agentūros atstovai patikino, kad programos rengimo procesas nėra baigtas ir pažadėjo, kad ją svarstant bus pakviesti dalyvauti ir tėvų organizacijų atstovai.

   Tuo tarpu nevyriausybinės organizacijos išreiškė susirūpinimą dėl to, kad naujajame projekte nelieka nei rengimo šeimai, nei lytiškumo ugdymo principų, nei vertybinių nuostatų. Pasak jų, projekto tekste neliko tokių sąvokų kaip „berniukas“, „mergaitė“, „vyras“, „moteris“. Naujoje programoje sąvoka „lytiškumas“ suprantama siaurai, tik lytinės orientacijos kontekste. Iš esmės tai reiškia, kad švietimo sistemoje nebelieka rengimo šeimai matmens, o SLURŠ programa visiškai panaikinama.

   Diskusijos metu Seimo Laikinosios parlamentinės grupės „Už šeimą“ pirmininkė Vilija Aleknaitė-Abramikienė išreiškė viltį, kad dialogas su tėvų organizacijomis bus atnaujintas. „Lietuvos Respublikos Konstitucija ir galiojantys įstatymai dorovinio vaikų ugdymo srityje teikia pirmenybę šeimai ir tėvų pasirinkimo laisvei“, – teigia Seimo narė V. Aleknaitė-Abramikienė. Anot parlamentarės, rengimas šeimai yra svarbus prioritetas, nulemsiantis tautos tęstinumą ir valstybės ateitį.

   Diskusijoje kalbėjusių Seimo narių nuomone, ankstesnioji SLURŠ programa, kuri yra pagrįsta rengimo šeimai principais, turi būti išsaugota integruojant į ją papildomus emocinio ugdymo aspektus.

   Skaityti komentarus