°C
   2021 04 13 Antradienis

   „Didžiojo šeimos gynimo maršo 2021“ organizacinė grupė paskelbė deklaraciją

   Nuotrauka: Organizatorių nuotr.

   Autorius: Maršo organizacinė grupė
   2021-03-25 10:00:00

   „Dėl Europos Sąjungos ir naujojo Lietuvos Respublikos Seimo ideologinio karo metodais vykdomos kairiųjų liberalių bendruomenių bei LGBT organizacijų privilegijavimo politikos, dėl skatinamos agresyvios seksualinių mažumų propagandos ir visuomenės daugumą diskriminuojančios teisėkūros, keliančios grėsmę pagrindiniams visuomeninio ir tautinio gyvenimo principams ir vertybėms, reaguodami į Europos Sąjungos Parlamento paskelbtą deklaraciją, kurioje Europos Sąjunga skelbiama LGBTIQ  asmenų laisvės erdve, MES VIENIJAMĖS.

   Šioje Europos Sąjungos Parlamento deklaracijoje skelbiamos LGBTIQ asmenų teisės visoje Europos Sąjungoje gyventi ir viešai rodyti savo seksualinę orientaciją bei lytinę tapatybę Lietuvos Respublikos įstatymai ir poįstatyminiai aktai nedraudžia ir netrukdo. Iš tikrųjų EP rezoliucijoje ir Seimo įstatymų projektuose, prisidengiant „neapykantos kalbos“ sąvoka siekiama įteisinti visuotinę minčių kontrolę ir ideologinę mažumų diktatūrą, uždrausti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintą žodžio laisvę ir įvesti baudžiamąją atsakomybę už laisvą nuomonių raišką.

   Ši deklaracija ir Europos Parlamento priiminėjami teisės aktai bei rezoliucijos šiuo klausimu tiesiogiai prieštarauja Lietuvos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą sutarties nuostatoms, kurios numato, kad įstatymų, susijusių su valstybių istorijos, tradicijų ir šeimos  politika yra valstybių narių prerogatyva. Nuolat pažeidinėjama Stojimo sutartis ir įvedama konstitucinių piliečių teisių kontrolė kelia tiesioginę grėsmę Europos Sąjungos patikimumui ir egzistavimui bei Lietuvos valstybingumui.

   Lietuvos atstovai Europos Parlamente P.Auštrevičius, V.Blinkevičiūtė, R.Juknevičienė, A.Kubilius, A.Maldeikienė, J.Olekas balsavo už šalies interesus pažeidžiančią deklaraciją. Tai politikai, kenkiantys Lietuvai, jų poelgis vertas atsiribojimo ir pasmerkimo, įvardinant  juos kaip ne Lietuvos piliečių atstovus ES parlamente. 

   Tokia situacija Lietuvos Respublikos piliečiams nepriimtina, mes priversti gintis ir ginti savo valstybę ir visuomenės teisę į tradicines vertybes. Remiantis išdėstytais motyvais ir faktais „Didžiojo šeimos gynimo maršo 2021“ organizacinė grupė  skelbia šią deklaraciją:

   LIETUVA BE GENDER IDEOLOGIJOS

   Mes ginsime Lietuvos valstybę nuo antikonstitucinių veiksmų, pažeidžiančių pamatines visuomenės teises ir laisves.

   Mes apginsime šalies vaikus, jaunimą, šeimas ir mokyklas nuo seksualinių mažumų indoktrinavimo, prievarta diegiamų ir konstitucinei šeimos sampratai bei prigimtinėms vertybėms prieštaraujančių nuostatų.

   Mes apsaugosime Lietuvą nuo pornografijos pripažinimo ir visuotinio abortų bei  seksualinių nusikaltimų pateisinimo, apginsime šeimas nuo mažumų diktato, neišvengiamai atvesiančio į Konstitucijoje įtvirtinto santuokos tarp vyro ir moters ir šeimos kaip valstybės pagrindo krizę, sustabdysime seksualinių mažumų ideologinį terorą ir vaikystės seksualizavimą.

   Mes neleisime kraštutinių mažumų bendruomenėms prievarta brukti visuomenei GENDER ideologijos, kuri yra svetima mūsų ilgaamžėms tradicijoms ir prigimtinėms vertybėms, Dekalogu bei žmogaus orumu pagrįstai krikščioniškajai moralei.

   Mes siekiame apginti ir apginsime teisę auklėti vaikus ir jaunimą pagal Tėvų įsitikinimus.

   MES  PRIEŠTARAUJAME:

   1.      Valstybės institucijų, LGBT bendruomenių  bei politinio korektiškumo pareigūnų už visuomenės lėšas vykdomam homoseksualumo ir translytiškumo skatinimui mokyklose. Laikome šią ideologiją kenksminga ir pavojinga ne tik Lietuvos  mokykloms ir šeimoms, bet ir visai visuomeninio gyvenimo erdvei bei mūsų tautos ateičiai.

   2.      Ankstyvam vaikų seksualizavimui pagal vienpusiškus, GENDER ideologija paremtus Pasaulinės sveikatos organizacijos (WHO) standartus. Apginsime savo vaikus ir užtikrinsime, kad tėvai ir auklėtojai galėtų atsakingai perduoti žinias apie žmonių meilę ir prokreacijos grožį.

   3.      Valstybės institucijų ir užsienio finansuojamų organizacijų daromam spaudimui dėl vadinamojo kultūrinio ir politinio korektiškumo taikymo visose visuomeninio, politinio ir ekonominio gyvenimo srityse. Remsime mokytojus, valstybės ir savivaldos tarnautojus, verslininkus, kitų profesijų atstovus, kovojančius su ideologiniu spaudimu ir genderizmo propaganda.

   4.      Prisidengiant žmogaus teisių, tolerancijos, nediskriminavimo, kovos su smurtu ir vadinamosios neapykantos kalbos prevencijos šūkiais LGBT aktyvistų brukamoms, didžiajai visuomenės daliai nepriimtinoms programoms, tvirkinančioms vaikus, jaunimą ir suaugusius.

    5.   GENDER ideologijos įteisinimui valstybės įstatymuose, kuris pažeistų esmines konstitucines piliečių teises ir neišvengiamai atvestų prie visiško moralinių normų nuosmukio ir natūralaus, sveiko šeimos, mokyklos ir visuomenės modelio sunaikinimo, keliančio grėsmę valstybės egzistavimui.

   DEKLARUOJAME , KAD:

   „Didžiojo šeimos gynimo maršo 2021“ dalyviai pasitelkdami  visuomenę gins Lietuvos Respublikos konstitucinius principus, tautines ir valstybines tradicijas, pagrįstas krikščioniškųjų vertybių ir laisvės idealais. Darysime tai didžiuodamiesi mūsų istorija, daugybės kartų Lietuvos žmonių darbu, kuriant kultūrinę ir tautinę tapatybę ir kraujo auka siekiant Nepriklausomybės.

   Raginame Lietuvos Respublikos Prezidentą, Konstitucinį Teismą, Seimo narius, Vyriausybę, savivaldybių tarybas, visuomenines organizacijas, verslą ir visus Lietuvos piliečius:

   1.     Ryžtingai ginti Lietuvos šeimų teises bei Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nustatytą teisinę ir visuomeninę tvarką. Pradėti darbus siekiant sustiprinti šeimos, kurią sudaro Mama, Tėtis ir Vaikas, apsaugą bei neatidėliojant imtis veiksmų, stabdančių genderistinę propagandą ir bet kokius bandymus vienos lyties santykius prilyginti Konstitucijoje įtvirtintai šeimos sampratai.

   2.     Riboti ideologinio pobūdžio organizacijų, veikiančių prieš Lietuvos tautinius interesus ir diegiančių Lietuvos švietime, žiniasklaidoje ir viešajame gyvenime kenksmingus sprendimus, tvirkinančius vaikus ir jaunimą, įtaką.

   3.     Kontroliuoti seksualinių mažumų organizacijų finansavimo šaltinius ir būdus, apriboti jų vykdomą visuomenės ir valstybės gyvenimo indoktrinaciją, pažeidžiančią kitų visuomenės grupių konstitucines teises.

   4.     Valstybės lygmeniu patvirtinti nuostatas, užtikrinančias visuomenės, tėvų ir vaikų apsaugą nuo diskriminuojančio seksualinio auklėjimo, tos pačios lyties partnerysčių skatinimo ir tokių porų teisės įsivaikinti vaikus.

   5.     Ryžtingai vykdyti Šeimos stiprinimo įstatymo nuostatas visose gyvenimo srityse.

   6.     Išgyvendinti bet kokią galimybę, manipuliuojant „neapykantos kalbos“ ir mažumų teisėmis įvesti šalyje minčių kontrolės ir faktinės diktatūros teisinius mechanizmus, gresiančius Lietuvos valstybingumui ir demokratijai.

   Didžiojo šeimos gynimo maršo 2021 organizacinės grupės atstovas Raimondas GRINEVIČIUS ir organizacinė grupė

   Ši deklaracija bus tvirtinama piliečių mitingo metu.

   Organizacijas, palaikančias šią deklaraciją, prašome skenuotą dokumentą su vadovo parašu atsiųsti  elektroniniu paštu: [email protected]

   Daugiau informacijos apie šeimų gynimo maršą: www.seimusajudis.lt bei telegram ir facebook grupėse:

   https://t.me/DidysisSeimosGyni...

   https://www.facebook.com/group...

   Skaityti komentarus

   Daiva 2021 25 03 10:19

   Ačiū

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Leose Smailiene 2021 25 03 10:36

   Pritariu ir palaikau.Tokiu nesveiku ,sutrikusios mastysenis seimo nariu dar nebuvo.Tai slykstu,tai nepriimtina kas vyksta.

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Leonardas 2021 25 03 11:49

   Pritariu,palaikau

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Sonata 2021 25 03 12:13

   Pritariu ir palaikau

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Ala Šapalienė 2021 25 03 12:20

   Pritariu ir palaikau!!!

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Irena 2021 25 03 12:23

   Pritariu ir palaikau.

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Vaiva 2021 25 03 12:37

   Pritariu ir palaikau

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Tomas Černauskas 2021 25 03 12:46

   Šaunuoliai. Pritariu!!!

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Tomas Černauskas 2021 25 03 12:47

   Šaunuoliai. Pritariu!!!

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Mindaugas Norkus 2021 25 03 01:01

   Pritariu ir palaikau

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Albertas 2021 25 03 01:24

   Super. Aš pritariu

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Jovita Butrimiene 2021 25 03 01:26

   Pritariu ir palaikau

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Dainius m 2021 25 03 01:27

   Super

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Einaras Vilde 2021 25 03 01:40

   Perduokiete LGBT" istams be SOROŠO subinlaižiams tokią žinią. Yra tokia liaudies patarlė: Įleisk kiaulę į bažnyčią, tai ji ir ant altoriaus užlips, JĮ APDERGTI. Jūsų atstovai iš "netradicinių pakraipų ir mažumų" skundžiasi, kad jų neva ŽMOGAUS TEISĖS yra pažeidžiamos. Tuo tarpu JIE PATYS savo įžuliu elgesiu ir siekiais labai dažnai provokuoja konfliktus bei pažeidinėja NORMALIŲ ŽMONIŲ DAUGUMOS TEISES į orų gyvenimą bei teises skleisti SAVO PAŽIŪRAS, TRADICINIUS bei RELIGINIUS ĮSITIKINIMUS. Ne gana to, bando visuomenei įteigti, kad jų "nukrypimai" yra - PRIGIMTINĖS VAKARŲ CIVILIZACIJOS VERTYBĖS. Nors PASAULIO AKADEMINĖ - MOKSLINĖ VISUOMENĖ net genetiniame lygmenyje jau seniai įrodė, kad netradicinės pakraipos geno NĖRA, o NETRADICINĖ PAKRAIPA NĖRA PAVELDIMA ir yra degradavusios visuomenės dalies socialinio programavimo produktas. BEJE - BET KOKIA TOLERANCIJA TURI RIBAS. Klausimas: Ar jūs nemanot, kad vieną dieną dėl pastovios LGBT bendruomenės veiklos ribų peržengimo, sukilusi DIDŽIOJI SVEIKOS VISUOMENĖS DALIS nebetoleruos LGBT kišimosi į VISUOMENĖS PRIGIMTINES VERTYBES ir atims iš LGBT netradicines privilegijas, grąžins LGBT asmenis į psichikos bei psihologinių sutrikimų turinčių sąrašą bei vygdys atitinkama jų izoliaciją bei gydymą?

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Birutė Butkuvienė 2021 25 03 02:01

   ++++++

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Viktorija Valantininė 2021 25 03 02:29

   Palaikau ir pritariu

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   petras 2021 25 03 02:44

   pritariu ir palaikau

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Tadas Pečkus 2021 25 03 02:51

   Ačiū, pritariu šiai DEKLARACIJAI

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Sonata 2021 25 03 02:52

   Pritariu

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Snieckus 2021 25 03 03:49

   Prakeikti jankiai nori padaryt is Lietuvos vyru gejus !

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Martynas 2021 25 03 04:08

   Pritariu ir palaikau

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Stanislovas Budreckas 2021 25 03 04:47

   Visi išsigimimai neturi plėstis. Pritariu ir palaikau

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Gražina 2021 25 03 05:31

   Palaikau šią deklaraciją

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   AlvydaS 2021 25 03 06:00

   Niekada nepalaikysiu LGBT .!!! Taškas.!!!!!!!!!

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Arunas 2021 25 03 06:23

   Pritariu, palaikau ir dalyvausiu

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Albinas 2021 25 03 07:10

   Iškrypėlius priverstinai reikia gydyt.

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Ricardas Kuliavas 2021 25 03 07:15

   200% Pritariu ir palaikau-stiprybes !!!

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Ksana 2021 25 03 07:37

   Pritariu ir palaikau!

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Rasa Prabišienė 2021 25 03 07:41

   Pritariu ir visokeriopai palaikau!

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Loreta Juknaitė 2021 25 03 08:10

   Už laisvą Lietuvą ,be landsbergizmo ir piderizacijos

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Roberta 2021 25 03 09:12

   Pritariu ir palaikau

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   ILONA BLAZIENE Blažienė 2021 25 03 09:57

   Pritariu ir palaikau.

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Virginija 2021 25 03 10:01

   Pritariu, palaikau ir būtinai dalyvausiu!

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Eimutis 2021 25 03 10:35

   Pritariu deklaracijai 100%

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Vladislav 2021 26 03 06:27

   Sutinku ir palaikau

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Laima 2021 26 03 07:01

   Pritariu, palaikau!

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Tadas 2021 26 03 07:16

   Pritariu / Palaikau / Dalinuosi

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Linas 2021 26 03 07:53

   Palaikau 1000 %. Saunuoliai !!!

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Lina Kyzikienė 2021 26 03 09:20

   Pritariu absoliuciai, labai teisinga! Uz tradicine seima ir normalu auklejima!

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Virginija 2021 26 03 10:03

   PALAIKAAAIUU

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Paulius Jančius 2021 26 03 12:43

   Pritariu ir palaikau.

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Violeta 2021 26 03 01:02

   Pritariu !!!Palaikau!

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Ernesta Liuliene 2021 26 03 04:42

   Pasirasau

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Senjora 2021 26 03 09:25

   Viskas būtų gerai, bet mūsų kurmiai bijo to maršo, tai visais įmanomais ir ne būdais tęs karantiną, stabdys judėjimą tarp savivaldybių. kada bus galima tai įvykdyti...

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Andrius Kairys 2021 27 03 04:36

   Šita deklaracija, gaila, neturės išliekamosios vertės, kaip ir pats renginys, kuris bus ne mažiau efektingas kaip "Baltijos kelias". Gaila, ir mūsų valdžiažmogių, kuriems taip ir nedaeis, kad lietuvių tauta jau pabudo ir ją bus sunku pavergti tikrąja to žodžio prasme. Ir trečią kartą gaila, kad rengiant tokio mąsto renginį, kuriame gali dalyvauti per 10 000 dalyvių ), liks tik prisiminimuose, o galėjo jo metu būti jau renkami parašai dėl REFERENDUMO priešlaikiniams Seimo rinkimams. Turėtumėte visi žinoti, kad tik tautos referendumas dabar gali išgelbėti Lietuvą... į ką ir organizuojasi kiti, racionalesni pilietiniai judėjimai, be jokių šou elementų. Referendumas,- tai vienintelis kelias ir Lietuvą suvienyti. Gaila, kad tai ne visi supranta.

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Aloizas 2021 27 03 11:05

   Tokia deklaracija turi būti priimta Seime. Tada nereiks ir Stambulo.Pritariu. kviečiu dalyvauti kuo gausiau.Suduot negižtamą atkirti iškrypėliams

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Nikolaj 2021 28 03 01:53

   Pritariu ir palaikau

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Alina Pupšienė 2021 28 03 03:50

   Pritariu

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Mindaygas 2021 28 03 08:11

   Pritariu deklaracijai

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Rasa 2021 31 03 10:41

   Pritariu

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Nerijus Laurynas 2021 01 04 01:56

   Pritariu ir tik už tai

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Tadas 2021 04 04 12:26

   SUPER....!!! Aš už tradicinę šeimą, už švarią kultūrą, už tradicinės šeimos vertybes...!!!

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Jolanta 2021 04 04 12:36

   Nuostabu!Pritariu!Aciu!❤️

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Rasa Tamaševičė 2021 04 04 01:07

   Pritariu ir palaikau !!!

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Audrius 2021 04 04 06:22

   Pritariu

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Svajunas 2021 04 04 06:39

   Pritariu

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Artūras 2021 04 04 08:50

   Palaikau

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Artūras 2021 04 04 08:52

   Palaikau ir pritariu

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Vaidas 2021 04 04 09:43

   Pritariu

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Artūras Pranckevičius 2021 04 04 10:37

   Šaunuoliai! Pilnai palaikau

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Marius Daubaras 2021 04 04 11:11

   Gana tyčiotis jau iš mūsų lietuvių.... Daėjom iki tokio absurdo, kad seime jau konstitucija kuriai jie prisiekė jau prarado savo vertę.... Pritariu ir palaikau....

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Vygintas 2021 05 04 10:42

   Pritariu ir palaikau!!!

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Arūnas 2021 05 04 11:43

   Taip,pritariu!

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Arvydas 2021 05 04 01:56

   Pritariu 100%

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Ruta 2021 05 04 03:19

   Aciu

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Kęstutis 2021 05 04 05:33

   Pritariu tradicinei šeimai.

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Jovita 2021 05 04 05:55

   Pritariu ir palaikau. Šeima- Vyras,Moteris ir Vaikai.

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Renatas 2021 05 04 06:05

   Pritagiu ir palaikau!

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Marta Mackevič 2021 05 04 07:05

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Leonas 2021 06 04 10:12

   Šaunuoliai...!

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai