°C
   2024 05 28 Antradienis

   „Lietuvos Šeimų Sąjūdis“ išsiuntė Vengrijos parlamentui palaikančią peticiją su parašais ir laišką

   Nuotrauka: seimusajudis.lt nuotr.

   Autorius: seimusajudis.lt informacija
   2021-07-08 13:00:00

   Asociacijos „Lietuvos Šeimų Sąjūdis“ inicijuota peticija, palaikanti Vengrijos parlamento priimtas vaikų apsaugos įstatymo pataisas, kuriomis sugriežtinamos bausmės pedofilams, uždraudžiama nepilnamečių seksualizaciją skatinanti medžiaga ir LGBT propaganda, per kelias dienas surinkusi 7 970 Lietuvos gyventojų parašų, šiandien iškeliauja tiesiai į Vengrijos parlamentą.

   Tuo pačiu pridedamas Laiškas, išverstas į anglų kalbą, kurio lietuvišką ir anglišką versiją galima paskaityti žemiau:

   Vengrijos Nacionalinei Asamblėjai

   Gerbiami Vengrijos Nacionalinės Asamblėjos nariai,

   su meile ir pasididžiavimu stebime vengrų vienybę siekiant apsaugoti savo Tėvynės nepriklausomybę ir teisę į savarankišką gyvenimą. Jūsų pasirinktas kelias, kuriuo ryžtingai einate, veda į tikrąją, laisvų tautų Europą, kuri reikalinga mums visiems. Vis daugiau Europos bendruomenių, tautų ir valstybių suvokia šio kelio neišvengiamumą ir bendro veikimo būtinybę.

   Lietuvos Šeimų Sąjūdis – visuomeninis judėjimas, telkiantis mūsų šalies žmones tokiam pat tautos ir valstybės, laisvės ir žmogaus orumo išsaugojimo tikslui. Šioje kovoje prieš tradicinių šeimos, tautinių vertybių naikinimą ir naujojo, globalaus totalitarizmo įsigalėjimą vengrų tauta mums yra pavyzdys.

   Su nerimu ir pasipiktinimu sutikome Europos Sąjungos šalių lyderių laišką, raginantį pasmerkti Vengriją, priėmusią savo piliečių prigimtines teises ir vengrų šeimas nuo LBGT diktatūros apsaugantį įstatymą.

   Toks Europos Sąjungos vadovybės jau eilę metų daromas politinis spaudimas tautai, kuri pagal savo valstybės Konstituciją priima sprendimus, neprieštaraujančius stojimo į Europos Sąjungą sutarčiai, turi pagaliau baigtis. Lietuvos Šeimų Sąjūdis paskelbė peticiją, kuria atsiriboja nuo šalies Vyriausybės daromų Lietuvos vardu pareiškimų, ir remia vengrų visuomenę ir Vyriausybę.

   Peticiją per keletą dienų pasirašė tūkstančiai lietuvių. Siunčiame Jums šią peticiją kaip Lietuvos visuomenės palaikymo ir solidarumo su Vengrija ženklą.

   Leiskite išreikšti gilią pagarbą vengrų tautai ir jos išrinktiems garbingiems atstovams.

   Pridedamos informacinės nuorodos

   Raimondas Grinevičius
   Lietuvos Šeimų Sąjūdžio pirmininkas   English

   For the Hungarian National Assembly

   Distinguished Members of the Hungarian National Assembly,

   It is with love and pride that we observe the unity of Hungarians in the struggle to safeguard the independence of their homeland and the right to live independently. The path you have chosen, and which you are resolutely pursuing, leads to the true Europe of free nations that we all need.

   More and more European communities, nations and states are realising the inevitability of this path and the need for common action.

   The Lithuanian Family Movement is a social movement that unites the people of our country in the same goal of preserving nation and state, freedom and human dignity. In this struggle against the destruction of traditional family and national values and the rise of a new, global totalitarianism, the Hungarian nation is an example to us.

   We have received with alarm and indignation a letter from the leaders of the European Union calling for the condemnation of Hungary, which has adopted a law protecting the natural rights of its citizens and Hungarian families from the dictatorship of the LBGT. This political pressure, which has been exerted for years by the leadership of the European Union, on a nation which, in accordance with its own constitution, takes decisions that do not contradict the Treaty of Accession to the European Union, must finally come to an end.

   The Lithuanian Family Movement has published a petition to dissociate itself from the statements made on behalf of Lithuania by the national government, and supporting Hungarian society and the Government, signed by thousands of Lithuanians within a few days. We are sending you this petition as a sign of the support of Lithuanian society and solidarity with Hungary.

   Allow me to express my deepest respect for the Hungarian people and their elected and honourable representatives.

   Raimondas Grinevičius
   Chairman of the Lithuanian Families Movement

   Skaityti komentarus

   kEMlzpAX 2021 28 12 01:42

   555

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai